Sinteza Raportului de Progres privind Implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană

Sursa primară:www.mfa.gov.md

Acest Raport de Progres sumează rezultatele implementării Acordului de Asociere în perioada 2015-2016.