Agricultură

I. PROGRAMUL DE TRANSFORMARE DIGITALĂ A ÎMM

Suportul financiar oferit:
Suportul financiar nerambursabil (grant) nu include taxa pe valoare adăugată (TVA) și este acordat în următoarele condiții:

 1. suma grantului este de maximum 70% din valoarea proiectului investițional și nu va depăși:

                a) 250 mii de lei pentru întreprinderile micro;

                b) 500 mii de lei pentru întreprinderile mici și mijlocii;

 1. contribuția proprie va constitui minimum 30% din valoarea proiectului investițional.

Servicii finanțate:

 1. achiziționarea de hardware TIC și alte dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune;
 2. procurarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
 3. procurarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea sistemelor de automatizare complexe de tip ERP/CRM;
 4. achiziționarea de echipament tehnologic, sisteme, mașini, utilaj și instrumente de lucru noi, necesare pentru digitalizarea, inovarea și modernizarea procesului operațional;
 5. achiziționarea serviciilor de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital;
 6. procurarea serviciilor/soluțiilor din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic, dar nu va depăși 10% din valoarea maximă a grantului pentru fiecare dintre următoarele activități:

            a) consultanță în determinarea și parcurgerea pașilor specifici necesari pentru digitalizare și tranziția companiei la comerțul online, definirea instrumentelor de marketing;
            b) servicii de elaborare a unui site nou sau actualizarea celui existent, inclusiv cu integrarea sistemelor de plăți online, procurarea unui domen și hosting;
            c) elaborarea materialelor de vizibilitate și plasarea bannerelor și reclamelor online, cu prezentarea produselor și/sau a afacerii;
            d) setarea campaniilor pe social media și google pentru nișa potrivită;
            e) selectarea, integrarea și ajustarea profilului companiei la platformele de tip MarketPlace, care au integrate sistemele de plăți online și elemente logistice (legate de livrare etc.);

 1. achiziționarea serviciilor de tip Cloud și SaaS;
 2. achiziționarea serviciilor pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele;
 3. achiziționarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea documentațiilor tehnice necesare implementării proiectului, dar nu va depăși 10% din valoarea grantului solicitat;
 4. instruirea personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța drept contribuție proprie;
 5. acoperirea parțială a costurilor/cheltuielilor suportate pe platformele electronice de tip MarketPlace în procesul de livrare a bunurilor/serviciilor, dar nu va depăși 20% din valoarea maximă a grantului pentru o perioadă care nu va depăși 36 de luni de la data aprobării;
 6. achiziționarea de echipamente și soluții software care permit minimizarea/excluderea din circulație a monedei fizice;
 7. achiziționarea de echipamente și soluții necesare pentru organizarea procesului de livrare în industria ospitalității HoReCa.

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

II. PROGRAMUL DE ATRAGERE A REMITENȚELOR ÎN ECONOMIE (PARE 1+1)

Suportul financiar oferit:
Grantul se va acorda în baza „Regulii 1+1”, adică fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul Programului. Valoarea maximă a grantului nu va depăşi 250 000 de lei.

Servicii finanțate:
În cadrul prezentului Program, toate activităţile sînt eligibile pentru finanţare, cu excepţia:

 1. importului de mărfuri de producţie şi materiei prime;
 2. activităţilor fiduciare şi de asigurare;
 3. activităţilor fondurilor de investiţii;
 4. activităţii bancare, de microfinanţare, alte activităţi financiare;
 5. activităţilor de schimb valutar şi de lombardare;
 6. jocurilor de noroc;
 7. procurării bunurilor imobiliare;
 8. comerţului;
 9. serviciilor de alimentaţie publică prestate în municipiile Chişinău şi Bălţi.

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

III. PROGRAMUL FEMEI ÎN AFACERI

Suportul financiar oferit:
Componenta I "Suport la inițierea afacerii" - instruire, mentorat și ghidare la elaborarea business planului;
Componenta II "Suport pentru afaceri nou create"

 • Grant de 165 mii lei
 • Contribuția aplicantei este de 10%
 • Banii se oferă pentru utilaje, echipamente și servicii de dezvoltare

Componenta III "Suport pentru companiile în creștere":

 • Grant până la 1 649 000 lei
 • Contribuția aplicantei este de 30%
 • Banii vor putea fi utilizați pentru achiziționarea echipamentului tehnologic și a serviciilor de dezvoltare a afacerii, inclusiv pentru certificarea produselor/serviciilor

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

IV. EU4MOLDOVA: REGIUNI-CHEIE

Suportul financiar oferit:
Granturile (15 -40 mii Euro) sunt oferite pentru:

 • Extinderea și dezvoltarea companiilor existente
 • Lansare de start-up-uri
 • Promovarea antreprenoriatului social

Beneficiari: Cetățenii și comunitățile din regiunile Ungheni și Cahul, autoritățile publice locale și organizațiile societății civile

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

V. COMUNITĂȚI DURABILE ȘI REZILIENTE LA SCHIMBĂRI CLIMATICE PRIN ABILITAREA FEMEILOR

Suportul oferit:
Grant până la 3 500 USD pentru:

 • Colectarea apei pluviale
 • Accesul la apele de suprafață și/sau subterane acolo unde este permis și aplicabil
 • Construcție de sere
 • Irigare prin picurare
 • Managementul deșeurilor organice - producerea compostului
 • Apicultură
 • Depozite de semințe și mărfuri
 • Creșterea animalelor
 • Grant până la 18 000 USD pentru:
 • Agro-silvicultură
 • Imbunătățirea retenției apei pe terenurile agricole
 • Eco-turism
 • Producția ecologică de culturi și legume
 • Producerea de biomasă sau compost
 • Pepiniere de plante și producția de fructe de pădure
 • Managementul livezii
 • Producția de lapte și brânză
 • Producție durabilă de pește
 • Managementul zootehniei
 • Producția post-recoltare
 • Accesul la piețe

Contribuția proprie 20%

Beneficiari: ONG-uri, gospodării casnice conduse de femei, femei antreprenoare și APL-urile din raioanele Nisporeni, Călărași, Basarabeasca, Leova, UTA Găgăuzia, regiunea transnistreană și zona de Securitate.

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

VI. PROGRAMUL SUSȚINEREA MĂSURILOR DE PROMOVARE A ÎNCREDERII (V)

Suportul oferit:

 • Instruire și coaching pe termen lung, precum și grant până la 10 000 Euro pentru tineri antreprenori
 • Consultanță individuală în afaceri pentru depășirea consecințelor crizei pandemice
 • Susținerea parteneriatelor trans-riverane, între organizații de sprijinire a afacerilor, asociații din industrie sau organizații neguvernamentale cu experiență în dezvoltarea abilităților antreprenoriale, care vor contribui la crearea de sinergii pentru comunitățile de afaceri competitive de pe ambele maluri ale Nistrului.

Beneficiari: Locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

VII. SOCIETATEA CIVILĂ CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA ECONOMICĂ INCLUZIVĂ ȘI DURABILĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Suportul oferit:

 1. Granturi pentru crearea/dezvoltarea centrelor de suport în afaceri, pentru fonduri de antreprenoriat pentru tineri, pentru dezvoltarea consorțiilor de OSC, pentru crearea/dezvoltarea sociale
 2. Coaching pentru companii locale în consolidarea capacităților de export în UE
 3. Sesiuni de informare pentru dezvoltarea capacităților IMM-urilor de a accesa piața UE

Beneficiari: Locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru

Pentru informație adițională, accesați EEF

 

VIII. PROGRAMUL SERVICIUL EXPERȚI SENIORI (SES)

Suportul oferit: Consultanță și coaching

Domeniile acoperite:

 • Meșteșugărit și tehnologii
 • Comerț și vânzări
 • Educație și formare profesională
 • Servicii de sănătate și sociale
 • Administrare și știință

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

IX. ECHIPA DE CONSULTANŢĂ PENTRU MICUL BUSINESS (BERD)

Suportul oferit: Consultanţă pe următoarele domenii:

 • Strategie
 • Marketing
 • Organizare
 • Operațiuni
 • Tehnologie
 • Soluții de inginerie
 • Managementul calității
 • Management financiar
 • Eficiență energetică și mediu.

Pentru informație adițională, accesați EEF

 

X. EU4BUSINESS: CONECTAREA COMPANIILOR

Suportul oferit: Consultanţă, B2B Matching, vizite de studio

Scopul: Sprijinirea IMM-urilor în vederea promovării comerțului, mai specific a exportului către țările UE.

Pentru informație adițională, accesați CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE

 

I. LINIA DE CREDITARE EU4BUSINESS-BERD


Suport financiar acordat: 3 tipuri de credite de la 300 mii Euro până la 3 milioane Euro:

 1.  Tehnologii aprobate în prealabil
  •  Pentru modernizările echipamentului simplu de până la 300.000 Euro, bazat pe Lista Tehnologiilor eligibile (LET).
  •  Se aplică un grant de până la 10%.
 2.   Abordare complexă
  •  Pentru investiții de până la 3 milioane Euro pentru aproape orice afacere din aproape orice sector.
  •  Se aplică un grant de până la 15%.
 3.   Abordare simplificată
  •  Proces rapid pentru SFS și siguranța alimentară pentru investiții de până la 300.000 Euro.
  •  Se aplică un grant de până la 15%.

Programul este destinat pentru:

 • A sprijini IMM-urile moldovenești în alinierea afacerilor cu Directivele UE și îmbunătățirea calității produselor / serviciilor lor și creșterii responsabilității lor pentru protecția mediului.
 • A susține accesul pe piață deschisă pentru țările DCFTA, precum Moldova și permite IMM-urilor să își sporească competitivitatea.
 • A permite întreprinderilor din Moldova să-și mărească potențialul de export și să folosească costul relativ scăzut pentru a concura cu succes cu alte companii de pe piețele mari ale UE și din regiune.

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

II. LIVADA MOLDOVEI (BEI)


Suport financiar acordat: Credite

 1.  Până la  5 000 000 de euro – pentru investiţii;
 2.  Până la  600 000 de euro – pentru capital circulant.

Activități eligibile:

 • Construcția serelor
 • Instalarea sistemelor de irigare
 • Construcția sau renovarea halelor de producție
 • Procurarea camioanelor frigorifice
 • Procurarea echipamentelor
 • Procurarea utilajelor agricole
 • Plantarea noilor suprafețe
 • Echipamente pentru industria conexă (tipografii, producători de ambalaje)
 • Echipamente pentru întreprinderi vinicole
 • Amenajarea teritoriului și grădinăritul ornamental
 • Mijloace circulante pentru necesități investiționale (containere, lăzi, palete, ambalaje) etc.

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

III. FONDUL DE GARANTARE A CREDITELOR (FGC)


Suport financiar acordat: Garanții financiare, care acoperă de la 50% până la 80% din suma creditului contractat, cu o valoare de până la 7 mln
lei.
Pentru informație adițională, accesați linkul

 

IV. PROGRAMUL PRIVIND COMPETITIVITATEA IMM-URILOR ÎN CADRUL PARTENERIATULUI ESTIC (BERD)


Suport financiar acordat: credite
Programul este destinat pentru: modernizarea tehnologiei și echipamentelor necesare pentru a respecta standardele UE în ceea ce privește
calitatea produselor, măsurile de sănătate și securitate și conservarea mediului.

Masuri eligibile:

 • Achiziționarea de noi mașini, echipamente de producție, linii de producție
 • Achiziționarea de noi cazane, sisteme de răcire, pompe de căldură
 • Reamenajare integrată și construcția de linii de producție și clădiri
 • Renovarea și construcția de clădiri de producție, de instalații de depozitare, camere frigorifice, depozite, inclusiv mijloace de transport intern
 • Achiziționarea de mașini pentru ambalare
 • Autovehicule și remorci de transportare a mărfii (euro 3,4,5,6)
 • Mașini și echipamente pentru prelucrarea pământului
 • Sisteme de depozitare a cerealelor, mori, întreprinderi pentru producerea furajerelor
 • Facilități de creștere a animalelor (vaci, păsări de curte, găini, etc.)
 • Sisteme de aspirare și reducere a prafului
 • Stații de epurare a apelor uzate
 • Instalațiile de reducere a emisiilor in aer
 • Echipament pentru laborator

Pentru a solicita un credit, contactați: MOLDOVA-AGROINDBANK SA, VICTORIABANK SA, MOBIASBANCA

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

V. PROGRAMUL INNOVFIN (FONDUL EUROPEAN DE INVESTIȚII)


Suport financiar acordat: Finanțare a investițiilor inovatoare în echipamente și mijloacele circulante la condiţii avantajoase:

 • Garanție oferită de Fondul European de Investiții pentru 50% din valoarea creditului;
 • Garanţia se oferă gratis şi nu implică cheltuieli adăugătoare din partea clientului;
 • Perioadă extinsă de rambursare de până la 10 ani în funcție de destinație;
 • Plan de rambursare adaptat specificului activității.

Pentru a solicita un credit, contactați: ProCredit Bank

 

VI. PROIECTUL FILIERA VINULUI (BEI)


Suport financiar acordat: 

 • 2,0 mil. USD pentru finanțarea proiectelor investiționale
 • 250 mii USD pentru finanțarea capitalului circulant independent

Pentru informație adițională, accesați: link

 

VII. SUPORT ÎN SCOPUL DEPĂȘIRII CRIZEI CAUZATE DE PANDEMIA COVID-19 (CEB)


Suport financiar acordat:

 • Credit Investițional: până la 600,000.00 EUR
 • Capital Circulant: până la 300,000.00 EUR (în primele 18 luni finanțarea în proporție de 100%, după aceasta perioadă, finanțarea va fi în
  proporție de 50%).
 • Expunerea maximă per client este de 2 Mil. EUR.

Masuri eligibile:

 • Procurare materiale, echipamente si mașini de producere;
 • Construirea, renovarea, modernizarea sau procurarea construcției legate direct de proiect;
 • Procurarea pământului legat direct de proiect, la prețul de achiziționare, daca acesta nu va fi donat sau dăruit;
 • Cheltuieli pentru pregătire a pământului;
 • Cheltuieli de cercetări sau studii (tehnice, economice, comerciale, de inginerie), costurile de supraveghere tehnic a proiectului. Aceste cheltuieli nu vor depăși 5% din costul total al proiectului (precum va fi justificat);
 • Instalarea infrastructurii de baza cum ar fi de canalizare si apa, electricitate si rețele de telecomunicații, deșeurilor si tratarea apei, drumurilor etc.;
 • Cheltuieli legate de instruirea angajaților;

Pentru a solicita un credit, contactați: MOLDOVA-AGROINDBANK SA, VICTORIABANK SA, MOBIASBANCA