Agenda de Asociere

Instrumentul principal de implementare a Acordului de Asociere îl constituie Agenda de Asociere, negociată cu Comisia Europeană. Agenda de asociere înlocuieşte Planul de Acţiuni RM-UE în cadrul Politicii Europene de Vecinătate a UE.

Agenda de Asociere identifică domeniile prioritare de implementare a prevederilor Acordului de Asociere în primii trei ani de la intrarea în vigoare a acestuia.

RAPORT DE PROGRES MARTIE 2016