Beneficiile pentru Moldova

DCFTA oferă avantaje într-o varietate de moduri, atât pentru societatea din Moldova, cât și pentru întreprinderi:

1. DCFTA este benefic pentru Republica Moldova în ceea ce privește creșterea venitului național. Pe termen scurt, prin contribuția DCFTA, se preconizează o creștere a venitului național cu 75 milioane euro pentru Republica Moldova, pe termen lung, creșterea estimată a venitului național pentru Moldova ar fi de aproximativ două ori mai mare (142 milioane euro). Modificările relative ale venitului național al Moldovei ar trebui să ducă la o creștere a PIB-ului cu 5,4% pe termen lung. În mare parte, această creștere va fi rezultatul diminuării măsurilor sanitare și fitosanitare (SPS) și barierelor tehnice comerciale (BTC), care reprezintă 62 de milioane de euro. A doua contribuție majoră pentru Republica Moldova, pe termen scurt, provine din liberalizarea comerțului cu servicii, valoarea căruia reprezintă 28 milioane euro.

2. DCFTA va stimula comerțul dintre UE și Republica Moldova. Se estimează o creștere a exporturilor cu 15% și 16% pe termen scurt și pe termen lung, importurile vor crește cu 6% și 8%. Prin urmare, este de așteptat faptul ca DCFTA să contribuie la o îmbunătățire relativă a balanței comerciale pentru Republica Moldova pe termen scurt. Pe termen lung, reducerea măsurilor netarifare ar trebui să rezulte în obținerea de beneficii pentru Republica Moldova în valoare de 283 milioane euro.

3. Înăsprirea normelor interne va duce la îmbunătățirea siguranței produselor de larg consum și, prin urmare, a consumatorilor în general. DCFTA, prin furnizarea unui regim comercial mai stabil și previzibil, bazat pe legislația UE, preconizează stimularea fluxului de ISD europene în țară, crearea mai multor întreprinderi și consolidarea competitivității economiei și sectoarelor în parte.

4. Salariile în Moldova vor crește cu 3,1% pe termen scurt și cu 4,8% pe termen lung. În același timp, se așteaptă o scădere a prețurilor de consum cu aproximativ 1% pe termen scurt și 1,3% pe termen lung, în principal datorită creșterii concurenței importurilor. Acest lucru implică o creștere a puterii medii de cumpărare a cetățenilor Republicii Moldova, în special pe termen lung.