7 pași spre export

Comerțului cu alte state, pe lângă beneficii evidente, cum ar fi creșterea cifrei de afaceri, sporește inovația, competitivitatea și productivitatea companiilor exportatoare. Și pentru că procesul de căutare și explorare a noilor piețe de desfacere este unul îndelungat, această pagină vine să vă asiste cu informații utile, aici găsiți instrumentele și expertiza necesară.

Pentru început parcurgeți cei 7 pași de evaluare a capacității de export a întreprinderii dvs.:

1. Pregătirea managementului (conducerii) întreprinderii

Personalul de conducere ar trebui să evalueze rolul exporturilor și să înțeleagă dacă exportul este o prioritate pentru întreprindere, dacă conducerea întreprinderii are o viziune și o strategie pe termen lung legată de exporturi, dacă sunt identificate obiectivele care trebuie atinse, dacă întreprinderea va fi gata să se adapteze noilor realități aduse de exporturi, inclusiv competiția pe plan international și, în primul rând, dacă întreprinderea are deja careva succese în domeniul de export.

 

2. Pregătirea personalului de vânzări

Trebuie să înțelegeți dacă întreprinderea dvs. are personalul necesar pentru inițierea și dezvoltarea exporturilor, dacă întreprinderea dispune de personal calificat și cu experiență pe piețele externe, dacă sunt suficiente cunoștințe de limbi străine pentru a comunica cu partenerii străini, dacă are întreprinderea dvs. puse la punct procesele de îmbunătățire a calificării personalului implicat în exporturi și dacă întreprinderea cunoaște organizarea proceselor de export.

 

3. Cunoașterea piețelor

Este esențial ca întreprinderea să dispună de informațiile care o vor ajuta să cunoască piețele străine și să poată oferi un produs sau un serviciu competitiv. Răspundeți la așa întrebări precum: care sunt piețele pe care întreprinderea deja a exportat? Ce informații sunt necesare pentru a identifica piața-țintă? Aveți o cercetare de piață sau alte informații disponibile despre piața-țintă? Există cerințe specifice pe piața ce urmează să exportați (detalii la acest subiect sunt descrise în Pasul nr 7 al ghidului)? Au vizitat reprezentanții întreprinderii dvs. careva expoziții sau evenimente din piața-țintă? Dacă nu, din care altă piață?

 

4. Resurse financiare și legale

Întreprinderea trebuie să fie conștientă că, pentru a începe să exporte, va avea nevoie de resurse financiare importante deoarece activitatea de export necesită un buget atent planificat pentru lansarea și implementarea exportului. Prin urmare, este necesar să luați în considerare – care sunt resursele financiare ale întreprinderii dedicate ca buget pentru dezvoltarea exportului, dacă are întreprinderea mijloacele necesare pentru a-și ajusta producția la cerințele cantitative și calitative ale pieței de export și, nu mai puțin important, dacă întreprinderea dispune de informații cu privire la modalitățile de reducere a riscurilor financiare în comerțul international.

 

5. Capacitatea de producție și conformitatea

Este esențial să se evalueze potențialul de producție și conformitatea acesteia cu exportul. Prin urmare, este necesar să luați în considerare – dacă întreprinderea are o rezervă de majorare a potențialului de producere fără investiții mari de capital, care ar fi eventual investițiile necesare pentru a crește capacitatea întreprinderii și care este sistemul de management al calității în întreprindere.

 

6. Evaluarea ofertei

Oferta întreprinderii trebuie să fie clar definită, iar competitivitatea acesteia trebuie evaluată pentru a putea răspunde la așa întrebări ca – partenerii străini au manifestat deja interes pentru produsul dvs? concurenții dvs. exportă deja produse similare? Prin ce anume este mai bună oferta dvs. de cea a concurenților? Este necesar ca produsul dvs. să fie cumva modificat pentru a devenit mai atractiv la export? Este bine gândită strategia de stabilire a prețurilor? Cum vor afecta costurile de transport prețul produsului? Cum va fi afectat termenul de valabilitate al produsului de către transportarea lui? Care sunt costurile ambalării și cât de complexă va fi adaptarea acesteia la piața externă? Ce documentație sau certificare va fi necesară pentru export? Va necesita produsul dvs. o asistență post-vânzare pe piața UE?

În cazul exportului de servicii, mai este indicat de a răspunde la câteva aspecte esențiale:

  1. de ce serviciile dvs. sunt speciale/unice și cum vor putea concura pe piața UE?
  2. ce permisiuni sunt necesare pentru furnizarea serviciilor dvs. pe piața-țintă?
  3. cum trebuie să vă adaptați serviciile la piața externă pentru a putea depăși barierele lingvistice și culturale?
  4. Atunci când factorii de mai sus sunt evaluați temeinic, întreprinderea dvs. va putea să înțeleagă punctele forte și problemele care trebuie abordate pentru a fi mai bine pregătită

7. Pregătirea materialelor de marketing

Este indicat să evaluați dacă materialele de marketing și promovare actuale sunt potrivite pentru dezvoltarea exporturilor sau cum pot fi acestea îmbunătățite pentru a deveni mai atractive pentru piața UE. Tot aici trebuie de înțeles dacă întreprinderea are o identitate vizuală uniformă, dacă poate oferi profilul întreprinderii sau prezentări ale întreprinderii în limba engleză pentru piața-țintă, sau dacă dispune de un website în limba engleză și/sau în limba țării-țintă.

Pentru a afla mai multe informații despre exportul în UE vedeți Ghidul pentru Afaceri ”Exportul în Uniunea Europeană”