Despre AA/DCFTA

Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) este un acord între UE și Republica Moldova care urmărește o relație comercială preferențială, bazată pe condiții mutual avantajoase, acordând fiecărei din aceste părți un acces mai bun pe piață, decât ce este oferit altor parteneri de comerț. Acordul de Liber Schimb urmărește eliminarea taxelor vamale de import (și export, daca există) în comerțul produselor între aceste părți. Acesta are ca scop eliminarea barierelor în comerțul serviciilor și un acces mai bun al companiilor pe piețele respective. Zonele de Liber Schimb (ZLS) stabilite de UE în relație cu partenerii săi comerciali, de obicei includ un număr de domenii, care depășesc „comerțul” obișnuit. Este o abordare „cuprinzătoare” vis-a-vis de comerț, legată de faptul că comerțul nu mai este decuplat de politicile interne privind achizițiile, concurența, proprietatea intelectuală sau dezvoltarea durabilă. Aceste aspecte sunt prin urmare incluse în DCFTA cu Republica Moldova.
 
O dimensiune specifică a politicilor are referință cu aspectul „aprofundat” al acestei Zone de Liber Schimb cu Republica Moldova. Fiind membrul al Parteneriatului Estic, Republicii Moldova i-a fost oferit un statut avansat de parteneriat cu UE, orientat să creeze legături politice și economice mai strânse cu UE. Pe această bază, DCFTA include o serie de prevederi care vizează reformarea comerțului și politicilor comerciale ale Republicii Moldova, în conformitate cu acquis-ul comunitar. Acestea vor viza modernizarea economiei, atragerea investițiilor UE în țară, pentru un mediu mai previzibil al politicilor.
 

A. Regulile ‘Trade only’

 
1. Obligațiuni tarifare
Eliminarea completă a tuturor taxelor de import și interzicerea taxelor de export pentru toate produsele UE. Doar câteva din bunurile agricole (majoritatea de origine animală, zahăr și produse cereale), care sunt considerate sensibile în UE, vor fi obiectul monitorizării fluxurilor comerciale.

Această monitorizare va viza asigurarea că importurile produselor clasificate ca fiind fabricate în Moldova corespund capacității de producție a republicii și că nu are loc eludarea taxelor în cazul produselor originare din alte țări. În plus, o categorie limitată de fructe și legume, care sunt obiectul prețului de intrare în UE, va fi liberalizată (ad valorem free) în cadrul contingentelor tarifare acoperind fluxurile comerciale tradiționale. Ce ține de Republica Moldova, este preconizată eliminarea tuturor taxelor de import pentru marea majoritate a produselor. O etapă de liberalizare a procesului (între 3 și 10 ani, în funcție de produs) este prevăzută pentru Republica Moldova pentru anumite produse sensibile (majoritatea agricole, ca vinul, anumite produse agricole procesate, produse de carne, fructe/legume, la fel ca produse din industria textilă). Anumite produse rămân neliberalizate, gestionate în cadrul contingentelor tarifare (carne de pasăre și porc, anumite produse lactate, produse din carne procesate sau de zahăr și altele aferente). Contingentul tarifar acoperă însă fluxurile comerciale tradiționale dintre UE și Republica Moldova.

Liberalizarea generală a comerțului pentru produse agricole poare fi revizuit de părți în perspectiva accelerării acestuia, în al treilea an după intrarea în vigoare a Acordului. O posibilitate de a recurge la o măsura generală de protecție pentru toate produsele (agricole sau industriale) a fost solicitată de Republica Moldova pentru o perioadă de 10 ani. Mecanismele existente permit astfel o liberalizare graduală a comerțului din partea Moldovei, cu perioadele de tranziție necesare legate de procesul intern al reformelor și consolidarea competitivității industriei locale înainte de a permite deschiderea completă a pieței pentru produse din UE.

2. Regulile de origine
Republica Moldova va aplica regulile de origine care vor face posibilă aderarea la Convenția Pan-EuroMed (PEM), ca zonă de cumul al proceselor de fabricație cu UE și alte țări PEM, și care favorizează pozitiv integrarea economică regională a comerțului cu bunuri. Totuși, pentru a ușura tranziția de la regimul comercial autonom la DCFTA până la finele anului 2015, sistemul Preferințelor Comerciale Autonome (PCA) pentru Republica Moldova va continua să fie aplicat în baza regulilor de origine aplicate (pentru a beneficia din aceste preferințe și nu DCFTA).

3. Servicii și dreptul de stabilire
UE și Republica Moldova își oferă reciproc accesul pe piață pentru serviciile transfrontaliere într-o gamă largă de domenii, pe lângă alte angajamentele înscrise în Acordul General privind Comerțul cu Servicii (GATS). În plus, părțile au convenit la un acces larg ce ține de dreptul de stabilire într-o varietate largă de sectoare, care sunt acompaniate de așa-numitele prevederi „mode 4”, oferind dreptul personalului calificat la o muncă temporară în UE sau Republica Moldova, în sectoarele acoperite de prevederile ce țin de dreptul de stabilire.
 

B. Aspectul „Comprehensiv”

 
1. Politici concurențiale
Regulile sunt mai mult bazate pe disciplinele relevante ale UE pentru a asigura implementarea corectă a legislației interne în domeniul concurenței și prevenirea practicelor monopoliste sau a abuzului de poziție dominantă pe piață. Republica Moldova și UE urmăresc să asigure cooperarea în schimbul de informații și conformarea cu regulile concurențiale. În ceea ce privește evaluarea subvențiilor/ajutorului de stat, aceste reguli sunt bazate pe legislația UE și vor fi aplicate în decurs de 5 ani de la data intrării în vigoare al acestui acord. Republica Moldova de asemenea își asumă angajamentul de a crea instituțiile necesare de aplicare în ceea ce ține ajutorul de stat, operaționale în decurs de 2 ani de la data intrării în vigoare a Acordului. Există și o perioadă de tranziție prevăzută pentru ajustarea ajutorului de stat oferit anterior entităților moldovenești.

2. Proprietatea intelectuală
Părțile consolidează angajamentul de a proteja proprietatea intelectuală, dincolo de prevederile Acordului Organizației Mondiale a Comerțului privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs). Acestea se referă la extinsa protecție a diferitor drepturi ale proprietății intelectuale (de exemplu mărci comerciale, brevete, design, soiuri de plante) cooperare îmbunătățită și o mai bună aplicare a proprietății intelectuale, inclusiv la frontieră. În același mod, Acordul privind Indicațiile Geografice este integrat în întregime în DCFTA.

3. Dezvoltare durabilă și transparență
Aceste două capitole vizează faptul că dezvoltarea economică în Republica Moldova e necesar să aibă loc în ceea ce privește legislația mediului, socială și cea de lucru, în particular acordurile internaționale relevante în cadrul cărora Moldova este membru, implicând transparența necesară în elaborarea politicilor. Disciplinele menționate se referă la implicarea activă a societății civile, a experților relevanți și a părților interesate în elaborarea politicilor, consultări și deschiderea în ceea ce ține de formularea și implementarea politicilor referitoare la DCFTA.
 

C. Componenta „Aprofundată”

 
1. Siguranța alimentară/măsuri sanitare și fitosanitare
Aceste discipline prevăd condițiile comerciale pentru plante și produse din plante, precum și animale și produse de origine animală. Acestea vor furniza în continuare proceduri pentru stabilirea echivalenței regimului siguranței alimentare din Republica Moldova cu cel al UE, ceea ce ar permite Moldovei exportul către UE a animalelor și produselor de origine animală. Procesul reformelor este stabilit de DCFTA și graficul exact de implementare va fi fixat în decurs de o lună de la data intrării în vigoare al acordului. De îndată ce acest lucru va fi finisat și evaluat pozitiv, Republica Moldova va beneficia de accesul ulterior pe piața UE.

2. Reglementări tehnice și standarde pentru bunurile industriale
Prevede armonizarea progresivă (până în 2018) și comprehensivă cu legile UE a legislației locale pe orizontală și pe sectoare pentru produsele industriale. De îndată ce Republica Moldova este gata și armonizarea legislației va fi finalizată, părțile trebuie să adauge drept Protocol la acest Acord un Acord privind evaluarea conformității și acceptare a standardelor industriale în sectoarele industriale selectate. Acest acord va recunoaște acreditarea Republicii Moldova și politicile de supraveghere a pieții pentru bunurile industriale, care vor reduce costurile comerciale în produsele industriale pentru afacerile din ambele părți.

3. Achiziții publice
UE și Republica Moldova vizează modernizarea continuă și graduală (pe parcursul a 8 ani) a sistemului de achiziții publice și alinierea legislației cu cea a UE. Finisarea procesului reformelor, îndreptată să adapteze practicile de achiziție ale Republicii Moldova la cele ale UE, vor rezulta într-un acces sporit pe piața UE în baza tratamentului național, peste anumite limite valorice. De îndată ce alinierea legislației va fi finalizată, UE și Republica Moldova vor avea posibilitatea deschiderii reciproce a piețelor sale respective, mai jos de limitele valorice determinate.

4. Servicii
Procesul reformelor va implica și domeniile serviciilor poștale și curierat, transportul maritim, comunicațiile electronice și serviciile financiare. Ca rezultat, UE poate aprofunda accesul pe piața sa de servicii, în cadrul angajamentelor bilaterale. Republica Moldova prevede până la 10 ani pentru procesul gradual al reformelor în toate aceste domenii.

5. Facilitări comerciale și vamale
Republica Moldova va întreprinde discipline legate de gestionarea politicii vamale, a fraudelor vamale și cooperarea administrativă în acest sens, în conformitate cu legislația UE. DCFTA prevede armonizarea legislației selectate în acest sens, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare (cum ar fi Codul Vamal al UE sau aplicațiile vamale ale proprietății intelectuale).