Planul Național de Acțiuni

Planul Național de implementare a Acordului de Asociere RM-UE include prioritățile cheie de cooperare în vederea asigurării asocierii politice și integrării economice cu UE și reprezintă instrumentul de bază pentru monitorizarea la nivel intern a procesului de integrare europeană în perioada 2014-2016.

În acest context, Planul Național include acțiunile necesare de a fi realizate de către instituțiile responsabile conform fiecărui articol/prevedere, precum și Anexe ale Acordului de Asociere, inclusiv a părții privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător în termenii indicați și cu specificarea resurselor financiare necesare în acest sens.


Planul Național de Implementare a Acordului de Asociere