Glosar

1. Achiziții Publice

2. Acord de Asociere (AA)

3. Acquis

4. AECA - Acord privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale

5. Ajutor de Stat

6. Aproximare

7. Bariere netarifare

8. Clauza națiunii celei mai favorizate

9. Contingente tarifare (TRQ)

10. Dezvoltare durabilă

11. Directive UE

12. Dumping

13. GATT

14. Indicații Geografice

15. Instrumente juridice ale UE

16. Legislație UE

17. Măsură de salvgardare bilaterală

18. Măsuri sanitare și fitosanitare

19. Mecanism anti-circumvenție

20. Organizația Mondială a Comerțului (OMC)

21. Principiul proporționalității

22. Proprietate intelectuală

23. REACH (cadru de reglementare privind administrarea substanțelor chimice)

24. Regulament UE

25. Siguranță alimentară

26. State Membre ale UE

27. Tabel de concordanță

28. TBT (Bariere tehnice în calea comerțului)

29. Transpoziție -

30. Tratament național

31. Tratate

32. Uniune vamală

33. Zona de Liber Schimb Aprofundată și Cuprinzătoare (DCFTA)