Cerințe tehnice de calitate

Concomitent cu eliminarea taxelor vamale în cadrul DCFTA, impactul cerințelor tehnice asupra comerțului devine și mai evident. Termenul "bariere tehnice în calea comerțului" (TBT) se referă la reglementările tehnice obligatorii și standardele voluntare care definesc caracteristicile specifice pe care un produs trebuie să le aibă, cum ar fi dimensiunea, forma, designul, etichetarea, marcarea, ambalarea, funcționalitatea sau performanța. Procedurile specifice utilizate pentru a verifica și a demonstra dacă un produs respectă aceste cerințe sunt, de asemenea, acoperite de definiția TBT. Aceste activități sunt introduse de autoritățile guvernamentale, care au în vedere un obiectiv legitim de politică publică, cum ar fi: protejarea sănătății și siguranței umane, viața animalelor și a plantelor sau protejarea consumatorilor de practicile înșelătoare. Cu toate acestea, TBT-urile adesea afectează comerțul și competitivitatea exportatorilor, deoarece, ajustarea produselor și proceselor de producție pentru a se conforma diferitelor cerințe de pe piețele de export, precum și pentru a demonstra conformitatea cu aceste cerințe, sporește costurile produselor și timpul de comercializare.

Astfel, DCFTA conține dispoziții pentru a aborda astfel de bariere, având drept scop asigurarea faptului că reglementările tehnice, standardele și procedurile de evaluare a conformității sunt nediscriminatorii și nu creează obstacole inutile în calea comerțului, iar principalul instrument în acest sens fiind aproximarea graduală. Mai multe despre Cerințele tehnice de calitate în

GHIDUL ACORDULUI DE INSTITUIRE A ZONEI DE LIBER SCHIMB APROFUNDAT ȘI CUPRINZĂTOR DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ