Granturi și consultanță

I. PROGRAMUL DE TRANSFORMARE DIGITALĂ A ÎMM

AGRICULTURĂ, INDUSTRIE, TURISM, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ, EXPORT, DIGITALIZARE, IT

Suportul financiar oferit:
Suportul financiar nerambursabil (grant) nu include taxa pe valoare adăugată (TVA) și este acordat în următoarele condiții:

 1. suma grantului este de maximum 70% din valoarea proiectului investițional și nu va depăși:

                a) 250 mii de lei pentru întreprinderile micro;

                b) 500 mii de lei pentru întreprinderile mici și mijlocii;

 1. contribuția proprie va constitui minimum 30% din valoarea proiectului investițional.

Servicii finanțate:

 1. achiziționarea de hardware TIC și alte dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune;
 2. procurarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
 3. procurarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea sistemelor de automatizare complexe de tip ERP/CRM;
 4. achiziționarea de echipament tehnologic, sisteme, mașini, utilaj și instrumente de lucru noi, necesare pentru digitalizarea, inovarea și modernizarea procesului operațional;
 5. achiziționarea serviciilor de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital;
 6. procurarea serviciilor/soluțiilor din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic, dar nu va depăși 10% din valoarea maximă a grantului pentru fiecare dintre următoarele activități:

            a) consultanță în determinarea și parcurgerea pașilor specifici necesari pentru digitalizare și tranziția companiei la comerțul online, definirea instrumentelor de marketing;
            b) servicii de elaborare a unui site nou sau actualizarea celui existent, inclusiv cu integrarea sistemelor de plăți online, procurarea unui domen și hosting;
            c) elaborarea materialelor de vizibilitate și plasarea bannerelor și reclamelor online, cu prezentarea produselor și/sau a afacerii;
            d) setarea campaniilor pe social media și google pentru nișa potrivită;
            e) selectarea, integrarea și ajustarea profilului companiei la platformele de tip MarketPlace, care au integrate sistemele de plăți online și elemente logistice (legate de livrare etc.);

 1. achiziționarea serviciilor de tip Cloud și SaaS;
 2. achiziționarea serviciilor pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele;
 3. achiziționarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea documentațiilor tehnice necesare implementării proiectului, dar nu va depăși 10% din valoarea grantului solicitat;
 4. instruirea personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța drept contribuție proprie;
 5. acoperirea parțială a costurilor/cheltuielilor suportate pe platformele electronice de tip MarketPlace în procesul de livrare a bunurilor/serviciilor, dar nu va depăși 20% din valoarea maximă a grantului pentru o perioadă care nu va depăși 36 de luni de la data aprobării;
 6. achiziționarea de echipamente și soluții software care permit minimizarea/excluderea din circulație a monedei fizice;
 7. achiziționarea de echipamente și soluții necesare pentru organizarea procesului de livrare în industria ospitalității HoReCa.

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

II. PROGRAMUL DE ATRAGERE A REMITENȚELOR ÎN ECONOMIE (PARE 1+1)

AGRICULTURĂ, INDUSTRIE, TURISM, EFICIENȚĂ ENERGETICĂ, EXPORT, DIGITALIZARE, IT

Suportul financiar oferit:
Grantul se va acorda în baza „Regulii 1+1”, adică fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul Programului. Valoarea maximă a grantului nu va depăşi 250 000 de lei.

Servicii finanțate:
În cadrul prezentului Program, toate activităţile sînt eligibile pentru finanţare, cu excepţia:

 1. importului de mărfuri de producţie şi materiei prime;
 2. activităţilor fiduciare şi de asigurare;
 3. activităţilor fondurilor de investiţii;
 4. activităţii bancare, de microfinanţare, alte activităţi financiare;
 5. activităţilor de schimb valutar şi de lombardare;
 6. jocurilor de noroc;
 7. procurării bunurilor imobiliare;
 8. comerţului;
 9. serviciilor de alimentaţie publică prestate în municipiile Chişinău şi Bălţi.

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

III. PROGRAMUL FEMEI ÎN AFACERI

AGRICULTURĂ, INDUSTRIE, TURISM, EXPORT

Suportul financiar oferit:
Componenta I "Suport la inițierea afacerii" - instruire, mentorat și ghidare la elaborarea business planului;
Componenta II "Suport pentru afaceri nou create"

 • Grant de 165 mii lei
 • Contribuția aplicantei este de 10%
 • Banii se oferă pentru utilaje, echipamente și servicii de dezvoltare

Componenta III "Suport pentru companiile în creștere":

 • Grant până la 1 649 000 lei
 • Contribuția aplicantei este de 30%
 • Banii vor putea fi utilizați pentru achiziționarea echipamentului tehnologic și a serviciilor de dezvoltare a afacerii, inclusiv pentru certificarea produselor/serviciilor

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

IV. EU4MOLDOVA: REGIUNI-CHEIE

AGRICULTURĂ, INDUSTRIE, TURISM, EXPORT

Suportul financiar oferit:
Granturile (15 -40 mii Euro) sunt oferite pentru:

 • Extinderea și dezvoltarea companiilor existente
 • Lansare de start-up-uri
 • Promovarea antreprenoriatului social

Beneficiari: Cetățenii și comunitățile din regiunile Ungheni și Cahul, autoritățile publice locale și organizațiile societății civile

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

V. EU4MOLDOVA: STARTUP CITY CAHUL

IT, DIGITALIZARE

Suportul oferit:

 • Pentru dezvoltarea startup-urilor – organizarea de conferințe și ateliere de lucru, informații despre potențiale surse de finanțare și programe de accelerare, schimb de experiență cu alte startup-uri din diferite domenii, întruniri cu potențialii investitori ș.a.
 • Pentru digitalizarea afacerilor locale - servicii și soluții de automatizare, servicii de digitalizare, acces la consultanță în domeniul legal și fiscal, consiliere în comerțul electronic, educație în utilizarea și promovarea serviciilor digitale etc.

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

VI. COMUNITĂȚI DURABILE ȘI REZILIENTE LA SCHIMBĂRI CLIMATICE PRIN ABILITAREA FEMEILOR

AGRICULTURA, EFICIENTA ENERGETICĂ, EXPORT

Suportul oferit:
Grant până la 3 500 USD pentru:

 • Colectarea apei pluviale
 • Accesul la apele de suprafață și/sau subterane acolo unde este permis și aplicabil
 • Construcție de sere
 • Irigare prin picurare
 • Managementul deșeurilor organice - producerea compostului
 • Apicultură
 • Depozite de semințe și mărfuri
 • Creșterea animalelor
 • Grant până la 18 000 USD pentru:
 • Agro-silvicultură
 • Imbunătățirea retenției apei pe terenurile agricole
 • Eco-turism
 • Producția ecologică de culturi și legume
 • Producerea de biomasă sau compost
 • Pepiniere de plante și producția de fructe de pădure
 • Managementul livezii
 • Producția de lapte și brânză
 • Producție durabilă de pește
 • Managementul zootehniei
 • Producția post-recoltare
 • Accesul la piețe

Contribuția proprie 20%

Beneficiari: ONG-uri, gospodării casnice conduse de femei, femei antreprenoare și APL-urile din raioanele Nisporeni, Călărași, Basarabeasca, Leova, UTA Găgăuzia, regiunea transnistreană și zona de Securitate.

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

VII. PROGRAMUL SUSȚINEREA MĂSURILOR DE PROMOVARE A ÎNCREDERII (V)

AGRICULTURA, IT, INDUSTRIE, TURISM, DIGITALIZARE, EXPORT

Suportul oferit:

 • Instruire și coaching pe termen lung, precum și grant până la 10 000 Euro pentru tineri antreprenori
 • Consultanță individuală în afaceri pentru depășirea consecințelor crizei pandemice
 • Susținerea parteneriatelor trans-riverane, între organizații de sprijinire a afacerilor, asociații din industrie sau organizații neguvernamentale cu experiență în dezvoltarea abilităților antreprenoriale, care vor contribui la crearea de sinergii pentru comunitățile de afaceri competitive de pe ambele maluri ale Nistrului.

Beneficiari: Locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

VIII. SOCIETATEA CIVILĂ CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA ECONOMICĂ INCLUZIVĂ ȘI DURABILĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA

ANTREPRENORIATUL SOCIAL, EXPORT, AGRICULTURA, INDUSTRIE, IT,

Suportul oferit:

 1. Granturi pentru crearea/dezvoltarea centrelor de suport în afaceri, pentru fonduri de antreprenoriat pentru tineri, pentru dezvoltarea consorțiilor de OSC, pentru crearea/dezvoltarea sociale
 2. Coaching pentru companii locale în consolidarea capacităților de export în UE
 3. Sesiuni de informare pentru dezvoltarea capacităților IMM-urilor de a accesa piața UE

Beneficiari: Locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru

Pentru informație adițională, accesați EEF

 

IX. PROIECTUL CEnTOUR - ECONOMIA CIRCULARĂ ÎN TURISM

TURISM

Suportul oferit: Grant până la 4100 Euro

Activitățile eligibile pentru finanțare:

 • Costuri de participare la activitățile organizate de consorțiul proiectului (vizite de studiu, formare antreprenorială, evenimente locale);
 • Inregistrarea și cazarea la evenimentele externe organizate în afara consorțiului (eveniment principal la nivel european);
 • Adaptări documentare, costuri de certificare și colectarea a datelor privind standardizarea în funcție de fezabilitate;
 • Adaptarea proceselor și produselor în lanțul de aprovizionare.

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

X. PROGRAMUL SERVICIUL EXPERȚI SENIORI (SES)

AGRICULTURA, INDUSTRIE, TURISM, IT, EFICIENȚA ENERGETICĂ

Suportul oferit: Consultanță și coaching

Domeniile acoperite:

 • Meșteșugărit și tehnologii
 • Comerț și vânzări
 • Educație și formare profesională
 • Servicii de sănătate și sociale
 • Administrare și știință

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

XI. FINTECC BERD

EFICIENȚA ENERGETICĂ

Domeniile acoperite:

 • Granturi de stimulare pentru introducerea de tehnologii eligibile care sunt disponibile ca o completare a finanțării BERD. Valoarea grantului este variabilă.
 • Suport tehnic/consultanță, oferit de BERD și consultanți internaționali

Domeniile pentru sprijin acordat: eficiență energetică, energie regenerabilă, eficiență a apei și eficiență a materialelor.

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

XII. ECHIPA DE CONSULTANŢĂ PENTRU MICUL BUSINESS (BERD)

ANTREPRENORIATUL SOCIAL, AGRICULTURA, INDUSTRIE, TURISM, IT

Suportul oferit: Consultanţă pe următoarele domenii:

 • Strategie
 • Marketing
 • Organizare
 • Operațiuni
 • Tehnologie
 • Soluții de inginerie
 • Managementul calității
 • Management financiar
 • Eficiență energetică și mediu.

Pentru informație adițională, accesați EEF

 

XIII. EU4BUSINESS: BIROUL DE ASISTENȚĂ ÎN COMERȚ AL PARTENERIATULUI ESTIC

EXPORT, DIGITALIZARE, IT

Suportul oferit: Acces la informații privind:

 • Cerințe de piață (tarife, măsuri netarifare, taxe, acorduri comerciale, reguli de origine)
 • Export ghiduri pentru produsele selectate
 • Contacte de afaceri
 • Identificarea de noi oportunități în regiunea Parteneriatului estic și în UE.

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

XIV. EU4BUSINESS: CONECTAREA COMPANIILOR

AGRICULTURA, TURISM, INDUSTRIE, EXPORT

Suportul oferit: Consultanţă, B2B Matching, vizite de studio

Scopul: Sprijinirea IMM-urilor în vederea promovării comerțului, mai specific a exportului către țările UE.

Pentru informație adițională, accesați CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE

 

XV. PROIECTULUI P2GreenEST

EFICIENȚA ENERGETICĂ, EXPORT, IT

Suportul oferit: Susținerea companiilor din Republica Moldova și Ucraina, active în sectoarele economiei circulare, pentru a introduce tehnologii și practici inovatoare și prietenoase mediului ambiant, prin oferirea unor servicii de tip HELPDESK, organizarea misiunilor economice și întrevederilor bilaterale de afaceri, sesiunilor de informare și instruire, etc.

Scopul: Sprijinirea IMM-urilor în vederea promovării comerțului, mai specific a exportului către țările UE.

Pentru informație adițională, accesați CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE