Proprietate Intelectuală

Protejarea proprietății intelectuale este importantă pentru promovarea inovației și creativității în economiile bazate pe cunoaștere, pentru crearea locurilor de muncă și pentru îmbunătățirea competitivității. O cerință a DCFTA este ca Republica Moldova să-și modernizeze sistemul drepturilor de proprietate intelectuală (DPI). Reforma va contribui la formarea unui mediu juridic stabil pentru a proteja DPI, ceea ce este foarte important în atragerea investitorilor străini.

Capitolul din DCFTA privind DPI are ca scop facilitarea producerii și comercializării produselor inovative, garantând totodată un nivel adecvat de protecție și aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală. Acesta completează obligațiile Republicii Moldova conform Acordului privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS) din cadrul OMC. DCFTA confirmă aceste norme și le depășește în unele domenii. Spre deosebire de alte capitole ale DCFTA, secțiunea privind DPI nu obligă Republica Moldova să se alinieze la o parte din legislația comunitară privind DPI, anexată la Acord. Totuși, textul principal al DCFTA este foarte detaliat, iar prevederile sale reflectă unele principii și proceduri ale legislației comunitare privind DPI.

Mai multe despre Proprietatea Intelectuală pe pagina Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală