Dezvoltarea Afacerii

DCFTA sau Acordul de Liber Schimb dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană urmărește o relație comercială preferențială, bazată pe condiții reciproc avantajoase, acordând fiecărei din aceste părți un acces mai bun pe piață.

În condițiile pregătirii strategice a economiei Republicii Moldova pentru implementarea calitativă şi cu succes a Acordului de Liber Schimb cu Uniunea Europeană, competitivitatea se referă nu doar la nivelul macro al țării, cât și la nivel de întreprindere.

Competitivitatea este capacitatea de a produce bunuri sau servicii care, în condiții de concurență, aduc venituri înalte și stabile.

Pentru companiile autohtone, a fi astăzi competitive nu înseamnă doar găsire de parteneri peste hotare și extindere a exporturilor, ci, în primul rând, îmbunătățirea performanțelor și imaginii întreprinderii, astfel, încât să aibă suficiente capacități de a rezista la presiunea concurențială de pe piața locală, care se intensifică inclusiv datorită apariției competitorilor străini. 

Mai mult decât atât, creșterea competitivității unei întreprinderi are influență asupra profitabilității, prin combinarea cea mai optimă a costurilor și resurselor, planificare strategică și monitorizare regulată a pieței, și beneficiere de oportunitățile existente.

Competitivitatea depinde de avantajele competitive pe care afacerea le are față de concurenți, care pot fi create în baza:

 • factorilor de bază: oameni (cantitate, calificare, cost), resurse (cantitate, calitate, acces la resurse naturale – ex. apă, zăcăminte, condiții climaterice și amplasare geografică favorabile), tehnologii (acces la tehnologie și informație), bani (cantitate, accesibilitate), infrastructură (clădiri, terenuri, transport, etc.) și 
 • factorilor strategici: inovație și eficiență (rapiditatea implementării inovațiilor, flexibilitate la schimbările pieței, economie de timp și resurse), valoare pentru client (capacitatea de a analiza piața și concurența, de a oferi clientului ceva unic/valoros, de a promova produsele/serviciile, de a gândi strategic și de a prognoza piața), ecologie și implicare (capacitatea de a crea produse/servicii ecologice/pure, de a colabora și coopera). 

În contextul ieșirii la export în piața Uniunii Europene, agenții economici trebuie să atragă atenția la:

 • factorii creării avantajului competitiv pe piața UE: inovare, tehnologie (crearea parteneriatelor pentru inovare, protecția proprietății intelectuale, căutarea clienților nedeserviți/piețelor neacoperite de concurenți, crearea produselor/serviciilor specifice – ex. pentru grupuri social vulnerabile, inovații digitale), dinamica businessului și abilitățile întreprinzătorului (resurse și infrastructură, rapiditatea soluționării provocărilor, stabilitate financiară, implicare/adaptare culturală pe piețele de export, dezvoltarea abilităților manageriale și acces la cunoștințe, capacitatea de a dezvolta afaceri care cresc intensiv).
 • catalizatorii ce stimulează competitivitatea în UE: conectare, infrastructură inteligentă (tehnologii inteligente, calitate, economii de cost, utilizarea energiei regenerabile), piața forței de muncă, capitalul uman (implicarea tinerilor, crearea condițiilor de gândire creativă, instruire în tehnologii avansate, dezvoltarea abilităților emoționale, sociale), acces la finanțare pentru firme inovatoare (căutarea oportunităților de finanțare, diversificarea resurselor financiare și utilizarea resurselor inovative – ex. crowdfunding – finanțarea ideii cu ajutorul comunității, abilități de gestiune a investițiilor).

Pentru IMM din Republica Moldova beneficiile creării competitivității sunt:

 • poziționarea corectă și favorabilă pe piață;
 • ameliorarea imaginii companiei și a produselor/serviciilor oferite pe piața externă;
 • utilizarea pe deplin a oportunităților de finanțare și altor beneficii ale UE;
 • oferirea exemplului unei istorii de succes printre exportatori;
 • posibilitatea de a identifica și a cuceri piețe noi;
 • protejarea împotriva concurenților și aflarea cu un pas înaintea lor;
 • creșterea veniturilor și asigurarea stabilității financiare a afacerii.

Pentru mai multe informații despre creșterea competitivității întreprinderilor, pas cu pas, și organizații ce pot oferi asistența și sprijinul necesare, citiți Ghidul pentru Îmbunătățirea Competitivității Businessului