Regulament privind administrarea contingentelor tarifare la importul/exportul mărfurilor în/din Republica Moldova

Sursa primară:www.lex.justice.md

Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 971 din 17 noiembrie 2014, Publicat: 04.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 358-363, art. Nr.: 1052.