Raport de Progres privind implementarea de către Republica Moldova a Agendei de Asociere UE-Moldova

Sursa primară:www.mfa.gov.md

Acest Raport de Progres prezintă principalele realizări în vederea implementării Agendei de Asociere în perioada 2014-2015.