Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru anii 2015–2016

Sursa primară:www.lex.justice.md

Hotărârea Nr. 146 din 09.07.2015. Publicat: 04.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 247-252, art. Nr. 477.