Planul de acţiuni al Republicii Moldova privind implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundată şi Cuprinzătoare dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană

Sursa primară:www.lex.justice.md

Hotărîrea Guvernului Nr. 1125 din 14.12.2010; Publicat: 21.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 252-253.