Hotărârea Nr. 988 din 10.12.2014 cu privire la instituirea părţii moldoveneşti a Consiliului de asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană

Sursa primară:www.lex.justice.md

Hotărârea Nr. 988 din 10.12.2014. Publicat: 12.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 366-371, art. Nr. 1070.