Rezumatele Sectoarelor Comerciale

Sursa primară:www.dcfta.md

Această serie de rezumate ale sectoarelor comerciale își propune să contribuie activ la dezvoltarea și difuzarea cunoștințelor cu privire la rolul Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) pentru Republica Moldova odată cu punerea în aplicare al Acordului de Asociere (AA). Publicația oferă o imagine de ansamblu asupra sectoarelor comerciale cheie ale economiei Republicii Moldova: (1) Agricultură, (2) Servicii de Finantare, Bănci și Asigurări, (3) Indicații Geografice, (4) Concurența și Ajutorul de Stat și (5) Industria Ușoară.