Eficiența energetică

I. PROGRAMUL DE TRANSFORMARE DIGITALĂ A ÎMM

Suportul financiar oferit:
Suportul financiar nerambursabil (grant) nu include taxa pe valoare adăugată (TVA) și este acordat în următoarele condiții:

 1. suma grantului este de maximum 70% din valoarea proiectului investițional și nu va depăși:

                a) 250 mii de lei pentru întreprinderile micro;

                b) 500 mii de lei pentru întreprinderile mici și mijlocii;

 1. contribuția proprie va constitui minimum 30% din valoarea proiectului investițional.

Servicii finanțate:

 1. achiziționarea de hardware TIC și alte dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune;
 2. procurarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
 3. procurarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea sistemelor de automatizare complexe de tip ERP/CRM;
 4. achiziționarea de echipament tehnologic, sisteme, mașini, utilaj și instrumente de lucru noi, necesare pentru digitalizarea, inovarea și modernizarea procesului operațional;
 5. achiziționarea serviciilor de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital;
 6. procurarea serviciilor/soluțiilor din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic, dar nu va depăși 10% din valoarea maximă a grantului pentru fiecare dintre următoarele activități:

            a) consultanță în determinarea și parcurgerea pașilor specifici necesari pentru digitalizare și tranziția companiei la comerțul online, definirea instrumentelor de marketing;
            b) servicii de elaborare a unui site nou sau actualizarea celui existent, inclusiv cu integrarea sistemelor de plăți online, procurarea unui domen și hosting;
            c) elaborarea materialelor de vizibilitate și plasarea bannerelor și reclamelor online, cu prezentarea produselor și/sau a afacerii;
            d) setarea campaniilor pe social media și google pentru nișa potrivită;
            e) selectarea, integrarea și ajustarea profilului companiei la platformele de tip MarketPlace, care au integrate sistemele de plăți online și elemente logistice (legate de livrare etc.);

 1. achiziționarea serviciilor de tip Cloud și SaaS;
 2. achiziționarea serviciilor pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele;
 3. achiziționarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea documentațiilor tehnice necesare implementării proiectului, dar nu va depăși 10% din valoarea grantului solicitat;
 4. instruirea personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța drept contribuție proprie;
 5. acoperirea parțială a costurilor/cheltuielilor suportate pe platformele electronice de tip MarketPlace în procesul de livrare a bunurilor/serviciilor, dar nu va depăși 20% din valoarea maximă a grantului pentru o perioadă care nu va depăși 36 de luni de la data aprobării;
 6. achiziționarea de echipamente și soluții software care permit minimizarea/excluderea din circulație a monedei fizice;
 7. achiziționarea de echipamente și soluții necesare pentru organizarea procesului de livrare în industria ospitalității HoReCa.

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

II. PROGRAMUL DE ATRAGERE A REMITENȚELOR ÎN ECONOMIE (PARE 1+1)

Suportul financiar oferit:
Grantul se va acorda în baza „Regulii 1+1”, adică fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul Programului. Valoarea maximă a grantului nu va depăşi 250 000 de lei.

Servicii finanțate:
În cadrul prezentului Program, toate activităţile sînt eligibile pentru finanţare, cu excepţia:

 1. importului de mărfuri de producţie şi materiei prime;
 2. activităţilor fiduciare şi de asigurare;
 3. activităţilor fondurilor de investiţii;
 4. activităţii bancare, de microfinanţare, alte activităţi financiare;
 5. activităţilor de schimb valutar şi de lombardare;
 6. jocurilor de noroc;
 7. procurării bunurilor imobiliare;
 8. comerţului;
 9. serviciilor de alimentaţie publică prestate în municipiile Chişinău şi Bălţi.

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

III. COMUNITĂȚI DURABILE ȘI REZILIENTE LA SCHIMBĂRI CLIMATICE PRIN ABILITAREA FEMEILOR

Suportul oferit:
Grant până la 3 500 USD pentru:

 • Colectarea apei pluviale
 • Accesul la apele de suprafață și/sau subterane acolo unde este permis și aplicabil
 • Construcție de sere
 • Irigare prin picurare
 • Managementul deșeurilor organice - producerea compostului
 • Apicultură
 • Depozite de semințe și mărfuri
 • Creșterea animalelor
 • Grant până la 18 000 USD pentru:
 • Agro-silvicultură
 • Imbunătățirea retenției apei pe terenurile agricole
 • Eco-turism
 • Producția ecologică de culturi și legume
 • Producerea de biomasă sau compost
 • Pepiniere de plante și producția de fructe de pădure
 • Managementul livezii
 • Producția de lapte și brânză
 • Producție durabilă de pește
 • Managementul zootehniei
 • Producția post-recoltare
 • Accesul la piețe

Contribuția proprie 20%

Beneficiari: ONG-uri, gospodării casnice conduse de femei, femei antreprenoare și APL-urile din raioanele Nisporeni, Călărași, Basarabeasca, Leova, UTA Găgăuzia, regiunea transnistreană și zona de Securitate.

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

IV. PROGRAMUL SERVICIUL EXPERȚI SENIORI (SES)

Suportul oferit: Consultanță și coaching

Domeniile acoperite:

 • Meșteșugărit și tehnologii
 • Comerț și vânzări
 • Educație și formare profesională
 • Servicii de sănătate și sociale
 • Administrare și știință

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

V. FINTECC BERD

Domeniile acoperite:

 • Granturi de stimulare pentru introducerea de tehnologii eligibile care sunt disponibile ca o completare a finanțării BERD. Valoarea grantului este variabilă.
 • Suport tehnic/consultanță, oferit de BERD și consultanți internaționali

Domeniile pentru sprijin acordat: eficiență energetică, energie regenerabilă, eficiență a apei și eficiență a materialelor.

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

VI. PROIECTULUI P2GreenEST

Suportul oferit: Susținerea companiilor din Republica Moldova și Ucraina, active în sectoarele economiei circulare, pentru a introduce tehnologii și practici inovatoare și prietenoase mediului ambiant, prin oferirea unor servicii de tip HELPDESK, organizarea misiunilor economice și întrevederilor bilaterale de afaceri, sesiunilor de informare și instruire, etc.

Scopul: Sprijinirea IMM-urilor în vederea promovării comerțului, mai specific a exportului către țările UE.

Pentru informație adițională, accesați CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE

 

I. LINIA DE CREDITARE EU4BUSINESS-BERD


Suport financiar acordat: 3 tipuri de credite de la 300 mii Euro până la 3 milioane Euro:

 1.  Tehnologii aprobate în prealabil
  •  Pentru modernizările echipamentului simplu de până la 300.000 Euro, bazat pe Lista Tehnologiilor eligibile (LET).
  •  Se aplică un grant de până la 10%.
 2.   Abordare complexă
  •  Pentru investiții de până la 3 milioane Euro pentru aproape orice afacere din aproape orice sector.
  •  Se aplică un grant de până la 15%.
 3.   Abordare simplificată
  •  Proces rapid pentru SFS și siguranța alimentară pentru investiții de până la 300.000 Euro.
  •  Se aplică un grant de până la 15%.

Programul este destinat pentru:

 • A sprijini IMM-urile moldovenești în alinierea afacerilor cu Directivele UE și îmbunătățirea calității produselor / serviciilor lor și creșterii responsabilității lor pentru protecția mediului.
 • A susține accesul pe piață deschisă pentru țările DCFTA, precum Moldova și permite IMM-urilor să își sporească competitivitatea.
 • A permite întreprinderilor din Moldova să-și mărească potențialul de export și să folosească costul relativ scăzut pentru a concura cu succes cu alte companii de pe piețele mari ale UE și din regiune.

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

II. FACILITATEA BERD DE FINANȚARE A ECONOMIEI VERZI (GEFF)


Suport financiar acordat:

 • până la 300.000 EUR pentru proiecte mici și clar definite, care includ echipamente și materiale performante din Selectorul de Tehnologie
 • până la 5 milioane EUR pentru proiecte mai mari de eficiență energetică și energie regenerabilă în sectorul nerezidențial, pentru care experții GEFF pot oferi consultanță 
 • până la 500,000 EUR pentru proiecte mai mari de eficiență energetică și energie regenerabilă în sectorul rezidențial, pentru care experții GEFF pot oferi consultanță
 • sumele maxime ale sub-împrumutului nu trebuie să depășească 5 milioane EUR sau echivalentul în altă monedă

Pentru informație adițională, accesați linkul
 

 

III. FONDUL DE GARANTARE A CREDITELOR (FGC)


Suport financiar acordat: Garanții financiare, care acoperă de la 50% până la 80% din suma creditului contractat, cu o valoare de până la 7 mln
lei.
Pentru informație adițională, accesați linkul

 

IV. PROGRAMUL PRIVIND COMPETITIVITATEA IMM-URILOR ÎN CADRUL PARTENERIATULUI ESTIC (BERD)


Suport financiar acordat: credite
Programul este destinat pentru: modernizarea tehnologiei și echipamentelor necesare pentru a respecta standardele UE în ceea ce privește
calitatea produselor, măsurile de sănătate și securitate și conservarea mediului.

Masuri eligibile:

 • Achiziționarea de noi mașini, echipamente de producție, linii de producție
 • Achiziționarea de noi cazane, sisteme de răcire, pompe de căldură
 • Reamenajare integrată și construcția de linii de producție și clădiri
 • Renovarea și construcția de clădiri de producție, de instalații de depozitare, camere frigorifice, depozite, inclusiv mijloace de transport intern
 • Achiziționarea de mașini pentru ambalare
 • Autovehicule și remorci de transportare a mărfii (euro 3,4,5,6)
 • Mașini și echipamente pentru prelucrarea pământului
 • Sisteme de depozitare a cerealelor, mori, întreprinderi pentru producerea furajerelor
 • Facilități de creștere a animalelor (vaci, păsări de curte, găini, etc.)
 • Sisteme de aspirare și reducere a prafului
 • Stații de epurare a apelor uzate
 • Instalațiile de reducere a emisiilor in aer
 • Echipament pentru laborator

Pentru a solicita un credit, contactați: MOLDOVA-AGROINDBANK SA, VICTORIABANK SA, MOBIASBANCA

Pentru informație adițională, accesați linkul