Credite/Împrumuturi

I. LINIA DE CREDITARE EU4BUSINESS-BERD

EXPORT, AGRICULTURA, INDUSTRIE, EFICIENȚA ENERGETICĂ


Suport financiar acordat: 3 tipuri de credite de la 300 mii Euro până la 3 milioane Euro:

 1.  Tehnologii aprobate în prealabil
  •  Pentru modernizările echipamentului simplu de până la 300.000 Euro, bazat pe Lista Tehnologiilor eligibile (LET).
  •  Se aplică un grant de până la 10%.
 2.   Abordare complexă
  •  Pentru investiții de până la 3 milioane Euro pentru aproape orice afacere din aproape orice sector.
  •  Se aplică un grant de până la 15%.
 3.   Abordare simplificată
  •  Proces rapid pentru SFS și siguranța alimentară pentru investiții de până la 300.000 Euro.
  •  Se aplică un grant de până la 15%.

Programul este destinat pentru:

 • A sprijini IMM-urile moldovenești în alinierea afacerilor cu Directivele UE și îmbunătățirea calității produselor / serviciilor lor și creșterii responsabilității lor pentru protecția mediului.
 • A susține accesul pe piață deschisă pentru țările DCFTA, precum Moldova și permite IMM-urilor să își sporească competitivitatea.
 • A permite întreprinderilor din Moldova să-și mărească potențialul de export și să folosească costul relativ scăzut pentru a concura cu succes cu alte companii de pe piețele mari ale UE și din regiune.

Pentru informație adițională, accesați linkul

II.    FACILITATEA BERD DE FINANȚARE A ECONOMIEI VERZI (GEFF)

EFICIENȚA ENERGETICĂ


Suport financiar acordat:

 • până la 300.000 EUR pentru proiecte mici și clar definite, care includ echipamente și materiale performante din Selectorul de Tehnologie
 • până la 5 milioane EUR pentru proiecte mai mari de eficiență energetică și energie regenerabilă în sectorul nerezidențial, pentru care experții GEFF pot oferi consultanță 
 • până la 500,000 EUR pentru proiecte mai mari de eficiență energetică și energie regenerabilă în sectorul rezidențial, pentru care experții GEFF pot oferi consultanță
 • sumele maxime ale sub-împrumutului nu trebuie să depășească 5 milioane EUR sau echivalentul în altă monedă

Pentru informație adițională, accesați linkul
 

III. LIVADA MOLDOVEI (BEI)

AGRICULTURA, EXPORT


Suport financiar acordat: Credite

 1.  Până la  5 000 000 de euro – pentru investiţii;
 2.  Până la  600 000 de euro – pentru capital circulant.

Activități eligibile:

 • Construcția serelor
 • Instalarea sistemelor de irigare
 • Construcția sau renovarea halelor de producție
 • Procurarea camioanelor frigorifice
 • Procurarea echipamentelor
 • Procurarea utilajelor agricole
 • Plantarea noilor suprafețe
 • Echipamente pentru industria conexă (tipografii, producători de ambalaje)
 • Echipamente pentru întreprinderi vinicole
 • Amenajarea teritoriului și grădinăritul ornamental
 • Mijloace circulante pentru necesități investiționale (containere, lăzi, palete, ambalaje) etc.

Pentru informație adițională, accesați linkul

IV. FONDUL DE GARANTARE A CREDITELOR (FGC)

AGRICULTURA, EFICIENȚA ENERGETICĂ, INDUSTRIE, TURISM, EXPORT


Suport financiar acordat: Garanții financiare, care acoperă de la 50% până la 80% din suma creditului contractat, cu o valoare de până la 7 mln
lei.
Pentru informație adițională, accesați linkul

V. PROGRAMUL PRIVIND COMPETITIVITATEA IMM-URILOR ÎN CADRUL PARTENERIATULUI ESTIC (BERD)

AGRICULTURA, INDUSTRIE, EFICIENȚA ENERGETICĂ, EXPORT


Suport financiar acordat: credite
Programul este destinat pentru: modernizarea tehnologiei și echipamentelor necesare pentru a respecta standardele UE în ceea ce privește
calitatea produselor, măsurile de sănătate și securitate și conservarea mediului.

Masuri eligibile:

 • Achiziționarea de noi mașini, echipamente de producție, linii de producție
 • Achiziționarea de noi cazane, sisteme de răcire, pompe de căldură
 • Reamenajare integrată și construcția de linii de producție și clădiri
 • Renovarea și construcția de clădiri de producție, de instalații de depozitare, camere frigorifice, depozite, inclusiv mijloace de transport intern
 • Achiziționarea de mașini pentru ambalare
 • Autovehicule și remorci de transportare a mărfii (euro 3,4,5,6)
 • Mașini și echipamente pentru prelucrarea pământului
 • Sisteme de depozitare a cerealelor, mori, întreprinderi pentru producerea furajerelor
 • Facilități de creștere a animalelor (vaci, păsări de curte, găini, etc.)
 • Sisteme de aspirare și reducere a prafului
 • Stații de epurare a apelor uzate
 • Instalațiile de reducere a emisiilor in aer
 • Echipament pentru laborator

Pentru a solicita un credit, contactați: MOLDOVA-AGROINDBANK SA, VICTORIABANK SA, MOBIASBANCA

Pentru informație adițională, accesați linkul

VI. PROGRAMUL INNOVFIN (FONDUL EUROPEAN DE INVESTIȚII)

AGRICULTURA, INDUSTRIE


Suport financiar acordat: Finanțare a investițiilor inovatoare în echipamente și mijloacele circulante la condiţii avantajoase:

 • Garanție oferită de Fondul European de Investiții pentru 50% din valoarea creditului;
 • Garanţia se oferă gratis şi nu implică cheltuieli adăugătoare din partea clientului;
 • Perioadă extinsă de rambursare de până la 10 ani în funcție de destinație;
 • Plan de rambursare adaptat specificului activității.

Pentru a solicita un credit, contactați: ProCredit Bank

VII. PROIECTUL FILIERA VINULUI (BEI)

AGRICULTURA, INDUSTRIE


Suport financiar acordat: 

 • 2,0 mil. USD pentru finanțarea proiectelor investiționale
 • 250 mii USD pentru finanțarea capitalului circulant independent

Pentru informație adițională, accesați: link

VIII. SUPORT ÎN SCOPUL DEPĂȘIRII CRIZEI CAUZATE DE PANDEMIA COVID-19 (CEB)

AGRICULTURA, INDUSTRIE


Suport financiar acordat:

 • Credit Investițional: până la 600,000.00 EUR
 • Capital Circulant: până la 300,000.00 EUR (în primele 18 luni finanțarea în proporție de 100%, după aceasta perioadă, finanțarea va fi în
  proporție de 50%).
 • Expunerea maximă per client este de 2 Mil. EUR.

Masuri eligibile:

 • Procurare materiale, echipamente si mașini de producere;
 • Construirea, renovarea, modernizarea sau procurarea construcției legate direct de proiect;
 • Procurarea pământului legat direct de proiect, la prețul de achiziționare, daca acesta nu va fi donat sau dăruit;
 • Cheltuieli pentru pregătire a pământului;
 • Cheltuieli de cercetări sau studii (tehnice, economice, comerciale, de inginerie), costurile de supraveghere tehnic a proiectului. Aceste cheltuieli nu vor depăși 5% din costul total al proiectului (precum va fi justificat);
 • Instalarea infrastructurii de baza cum ar fi de canalizare si apa, electricitate si rețele de telecomunicații, deșeurilor si tratarea apei, drumurilor etc.;
 • Cheltuieli legate de instruirea angajaților;

Pentru a solicita un credit, contactați: MOLDOVA-AGROINDBANK SA, VICTORIABANK SA, MOBIASBANCA