Colaboratorii vamali urmează să treacă un curs intensiv de limbă engleză

Colaboratorii vamali urmează să treacă un curs intensiv de limbă engleză
Источник фото: DCFTA.MD

În prezent, cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională constituie una dintre cerințele de bază impuse de angajatorii din majoritatea domeniilor de activitate, inclusiv din sfera vamală. În acest context, la inițiativa conducerii Serviciului Vamal a fost dispusă organizarea unui curs intensiv de studiere a limbii engleze pentru angajații care necesită în mod prioritar îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a acestei limbi.

Ciclul de instruiri, organizat cu implicarea specialiştilor unui Centru de formare lingvistică și cu sprijinul proiectului finanțat de UE “Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova”, va fi desfășurat pe parcursul a 10 săptămâni și va include participarea a 15 colaboratori.

Grupul ţintă este constituit din şefi de subdiviziuni, inspectori vamali şi responsabili de comunicarea cu partenerii de dezvoltare.

Scopul cursului este dezvoltarea aptitudinilor de comunicare necesare pentru exercitarea eficientă a atribuţiilor de serviciu în organele vamale şi consolidarea capacităţilor instituţionale, precum şi facilitarea comunicării transfrontaliere.

Participanţii la curs vor obţine certificate de competenţă lingvistică la încheierea procesului de studiu.

Limba engleză se află pe locul trei în topul celor mai vorbite limbi la nivel mondial, cu peste 300 de milioane de vorbitori, după limba chineză (mandarina) și spaniolă. Totodată, engleza reprezintă limba oficială în cel puţin 53 de state ale lumii, fiind astfel cea mai vorbită limbă din Uniunea Europeană şi prima limbă oficială a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

sursa: www.customs.gov.md