Întrebări şi răspunsuri

ODIMM


ODIMM sprijină dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.

Beneficiază de suportul oferit de experții ODIMM în domeniile:
- Consultanță și mentenanță;
- Instruiri pentru mediul de afaceri;
- Acces la informații;
- Dezvoltarea dialogului public privat;
- Dezvoltarea infrastructurii de suport (Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri).