IT

I. PROGRAMUL DE TRANSFORMARE DIGITALĂ A ÎMM

Suportul financiar oferit:
Suportul financiar nerambursabil (grant) nu include taxa pe valoare adăugată (TVA) și este acordat în următoarele condiții:

 1. suma grantului este de maximum 70% din valoarea proiectului investițional și nu va depăși:

                a) 250 mii de lei pentru întreprinderile micro;

                b) 500 mii de lei pentru întreprinderile mici și mijlocii;

 1. contribuția proprie va constitui minimum 30% din valoarea proiectului investițional.

Servicii finanțate:

 1. achiziționarea de hardware TIC și alte dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune;
 2. procurarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
 3. procurarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea sistemelor de automatizare complexe de tip ERP/CRM;
 4. achiziționarea de echipament tehnologic, sisteme, mașini, utilaj și instrumente de lucru noi, necesare pentru digitalizarea, inovarea și modernizarea procesului operațional;
 5. achiziționarea serviciilor de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital;
 6. procurarea serviciilor/soluțiilor din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic, dar nu va depăși 10% din valoarea maximă a grantului pentru fiecare dintre următoarele activități:

            a) consultanță în determinarea și parcurgerea pașilor specifici necesari pentru digitalizare și tranziția companiei la comerțul online, definirea instrumentelor de marketing;
            b) servicii de elaborare a unui site nou sau actualizarea celui existent, inclusiv cu integrarea sistemelor de plăți online, procurarea unui domen și hosting;
            c) elaborarea materialelor de vizibilitate și plasarea bannerelor și reclamelor online, cu prezentarea produselor și/sau a afacerii;
            d) setarea campaniilor pe social media și google pentru nișa potrivită;
            e) selectarea, integrarea și ajustarea profilului companiei la platformele de tip MarketPlace, care au integrate sistemele de plăți online și elemente logistice (legate de livrare etc.);

 1. achiziționarea serviciilor de tip Cloud și SaaS;
 2. achiziționarea serviciilor pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele;
 3. achiziționarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea documentațiilor tehnice necesare implementării proiectului, dar nu va depăși 10% din valoarea grantului solicitat;
 4. instruirea personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța drept contribuție proprie;
 5. acoperirea parțială a costurilor/cheltuielilor suportate pe platformele electronice de tip MarketPlace în procesul de livrare a bunurilor/serviciilor, dar nu va depăși 20% din valoarea maximă a grantului pentru o perioadă care nu va depăși 36 de luni de la data aprobării;
 6. achiziționarea de echipamente și soluții software care permit minimizarea/excluderea din circulație a monedei fizice;
 7. achiziționarea de echipamente și soluții necesare pentru organizarea procesului de livrare în industria ospitalității HoReCa.

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

II. PROGRAMUL DE ATRAGERE A REMITENȚELOR ÎN ECONOMIE (PARE 1+1)

Suportul financiar oferit:
Grantul se va acorda în baza „Regulii 1+1”, adică fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul Programului. Valoarea maximă a grantului nu va depăşi 250 000 de lei.

Servicii finanțate:
În cadrul prezentului Program, toate activităţile sînt eligibile pentru finanţare, cu excepţia:

 1. importului de mărfuri de producţie şi materiei prime;
 2. activităţilor fiduciare şi de asigurare;
 3. activităţilor fondurilor de investiţii;
 4. activităţii bancare, de microfinanţare, alte activităţi financiare;
 5. activităţilor de schimb valutar şi de lombardare;
 6. jocurilor de noroc;
 7. procurării bunurilor imobiliare;
 8. comerţului;
 9. serviciilor de alimentaţie publică prestate în municipiile Chişinău şi Bălţi.

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

III. EU4MOLDOVA: STARTUP CITY CAHUL

Suportul oferit:

 • Pentru dezvoltarea startup-urilor – organizarea de conferințe și ateliere de lucru, informații despre potențiale surse de finanțare și programe de accelerare, schimb de experiență cu alte startup-uri din diferite domenii, întruniri cu potențialii investitori ș.a.
 • Pentru digitalizarea afacerilor locale - servicii și soluții de automatizare, servicii de digitalizare, acces la consultanță în domeniul legal și fiscal, consiliere în comerțul electronic, educație în utilizarea și promovarea serviciilor digitale etc.

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

IV. PROGRAMUL SUSȚINEREA MĂSURILOR DE PROMOVARE A ÎNCREDERII (V)

Suportul oferit:

 • Instruire și coaching pe termen lung, precum și grant până la 10 000 Euro pentru tineri antreprenori
 • Consultanță individuală în afaceri pentru depășirea consecințelor crizei pandemice
 • Susținerea parteneriatelor trans-riverane, între organizații de sprijinire a afacerilor, asociații din industrie sau organizații neguvernamentale cu experiență în dezvoltarea abilităților antreprenoriale, care vor contribui la crearea de sinergii pentru comunitățile de afaceri competitive de pe ambele maluri ale Nistrului.

Beneficiari: Locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

V. SOCIETATEA CIVILĂ CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA ECONOMICĂ INCLUZIVĂ ȘI DURABILĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Suportul oferit:

 1. Granturi pentru crearea/dezvoltarea centrelor de suport în afaceri, pentru fonduri de antreprenoriat pentru tineri, pentru dezvoltarea consorțiilor de OSC, pentru crearea/dezvoltarea sociale
 2. Coaching pentru companii locale în consolidarea capacităților de export în UE
 3. Sesiuni de informare pentru dezvoltarea capacităților IMM-urilor de a accesa piața UE

Beneficiari: Locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru

Pentru informație adițională, accesați EEF

 

VI. PROGRAMUL SERVICIUL EXPERȚI SENIORI (SES)

Suportul oferit: Consultanță și coaching

Domeniile acoperite:

 • Meșteșugărit și tehnologii
 • Comerț și vânzări
 • Educație și formare profesională
 • Servicii de sănătate și sociale
 • Administrare și știință

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

VII. ECHIPA DE CONSULTANŢĂ PENTRU MICUL BUSINESS (BERD)

Suportul oferit: Consultanţă pe următoarele domenii:

 • Strategie
 • Marketing
 • Organizare
 • Operațiuni
 • Tehnologie
 • Soluții de inginerie
 • Managementul calității
 • Management financiar
 • Eficiență energetică și mediu.

Pentru informație adițională, accesați EEF

 

VIII. EU4BUSINESS: BIROUL DE ASISTENȚĂ ÎN COMERȚ AL PARTENERIATULUI ESTIC

Suportul oferit: Acces la informații privind:

 • Cerințe de piață (tarife, măsuri netarifare, taxe, acorduri comerciale, reguli de origine)
 • Export ghiduri pentru produsele selectate
 • Contacte de afaceri
 • Identificarea de noi oportunități în regiunea Parteneriatului estic și în UE.

Pentru informație adițională, accesați linkul

 

IX. PROIECTULUI P2GreenEST

Suportul oferit: Susținerea companiilor din Republica Moldova și Ucraina, active în sectoarele economiei circulare, pentru a introduce tehnologii și practici inovatoare și prietenoase mediului ambiant, prin oferirea unor servicii de tip HELPDESK, organizarea misiunilor economice și întrevederilor bilaterale de afaceri, sesiunilor de informare și instruire, etc.

Scopul: Sprijinirea IMM-urilor în vederea promovării comerțului, mai specific a exportului către țările UE.

Pentru informație adițională, accesați CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE