Workshop cu privire la dreptul de stabilire și serviciile transfrontaliere

Workshop cu privire la dreptul de stabilire și serviciile transfrontaliere
Источник фото: DCFTA.MD

La data de 5 aprilie a avut loc workshop-ul cu genericul ”Dreptul la stabilire. Servicii Transfrontaliere” organizat de proiectul finanțat de UE ”Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” pentru grupul de lucru al Ministerului Economiei, alte autorități publice și firme de avocatură.

În cadrul acestui workshop au fost prezentate dispozițiile DCFTA din Titlul V, Capitolul 6 din Acordul de Asociere UE-Moldova, punându-se accent pe esența dreptului de stabilire și dreptul de a furniza servicii transfrontaliere. Importanța acestor două drepturi pentru liberalizarea pieței au fost discutate împreună cu posibilele limitări și excepții care sunt permise.

Experții, Veronica Bradăuțanu, Irina Tolstousov și Irina Vlasov, au făcut o prezentare generală a Dreptului de stabilire și Serviciilor Transfrontaliere și au discutat despre definițiile-cheie și limitările privind înființarea filialelor și reprezentanțelor.

Mai mult decât atât, experții au pus accent pe metodologia de identificare a restricțiilor cu privire la aceste două drepturi în legislația în vigoare din Moldova, dar au oferit și sugestii pentru eventuale amendamente la legile Republicii Moldova.

Capitolul 6 din Acordul de Asociere (DCFTA) prevede un tratament nediscriminatoriu pentru persoanele juridice din UE care doresc să înființeze filiale, sucursale și reprezentanțe în Moldova, la fel ca și cel prevăzut de legislația Republicii Moldova pentru persoanele juridice din Moldova.