Restanţe în transpunerea în legislaţia naţională a actelor UE conform Acordului de Asociere RM-UE

Sursa primară:www.mfa.gov.md

Acest calendar prevede restanțele în transpunerea documentelor UE în legislația națională în perioada 2015-2016.