Primele rezultate ale DCFTA cu UE: Cazurile Georgiei, Moldovei și Ucrainei

  • Год:Июль 2016
  • Организация:European Trade Study Group
  • Рубрика:DCFTA
  • Язык:English
  • Cтраниц:11
  • Autor:Veronika Movchan, Volodymyr Shportyuk

Sursa primară:www.etsg.org

Studiul are drept scop analiza modului în care DCFTA a afectat exporturile pe termen scurt ale Georgiei, Moldovei și Ucrainei, atât datorită liberalizării comerțului, cât și reducerii barierelor netarifare. O atenție deosebită este acordată impactului eforturilor țărilor de a apropia reglementările privind siguranța produselor la acquis-ul comunitar.