Comisia Europeană propune acordarea unei asistențe macrofinanciare pentru Moldova în valoare de 100 de milioane EUR

Comisia Europeană propune acordarea unei asistențe macrofinanciare pentru Moldova în valoare de 100 de milioane EUR
Источник фото: DCFTA.MD

La data de 13 ianuarie, Comisia Europeană a dat curs unei cereri din partea Republicii Moldova, propunând un program de asistență macrofinanciară (AMF) în valoare de până la 100 de milioane EUR. Asistența propusă ar urma să ajute această țară să facă față nevoilor sale în materie de finanțare pe termen scurt.

Până la 40 de milioane EUR din AMF ar urma să fie furnizate sub formă de granturi și până la 60 de milioane EUR – sub formă de împrumuturi pe termen mediu acordate în condiții favorabile de finanțare.

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte pentru moneda euro și dialog social, comisar responsabil și pentru stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Această asistență financiară va ajuta Republica Moldova să își satisfacă nevoile cele mai imediate în materie de finanțare și să își stabilizeze economia. În același timp, avem convingerea că prin aplicarea condițiilor aferente acestei finanțări se va contribui la îmbunătățirea guvernanței economice a țării și se va încuraja realizarea unor reforme vitale.”

Republica Moldova se confruntă cu numeroase provocări, trebuind în special să combată corupția și proasta guvernare. Aceste fenomene au condus la deteriorarea situației finanțelor publice și a balanței de plăți, încetinind creșterea economică. De asemenea, Republica Moldova trebuie să întreprindă investigații temeinice privind frauda bancară masivă care a lovit economia țării în 2014. Dificultățile economice au fost agravate de faptul că unii dintre partenerii comerciali regionali cruciali ai Republicii Moldova au avut o activitate economică scăzută. Acest efect a fost parțial compensat de creșterea volumului schimburilor comerciale cu UE, care poate fi corelată cu Acordul de asociere ce a intrat în vigoare la 1 iulie 2016 și a creat o zonă de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare.

Pentru a intra în vigoare și a permite efectuarea plăților, AMF propusă de UE trebuie să fie adoptată de către Parlamentul European și Consiliu; aceasta ar urma să însoțească noul program FMI pentru această țară, aprobat la 7 noiembrie 2016. În special, AMF ar urma să ajute Republica Moldova să își acopere o parte din nevoile de finanțare externă în următorii doi ani. Această operațiune ar contribui, prin urmare, la reducerea vulnerabilităților economiei legate de balanța de plăți pe termen scurt și de situația bugetară.

Plățile efectuate în cadrul programului AMF propus ar urma să depindă strict de realizarea unor progrese importante în cadrul programului FMI și de punerea în aplicare a condițiilor de politică specifice care urmează să fie convenite între Republica Moldova și UE în cadrul unui memorandum de înțelegere. Aceste condiții de politică ar urma să abordeze unele dintre deficiențele fundamentale ale economiei Republicii Moldova și ale sistemului de guvernanță economică, în special în sectorul bancar. Acest demers ar urma să se înfăptuiască în strânsă coordonare cu programele de ajustare și de reformă convenite de Republica Moldova cu FMI și cu Banca Mondială, fiind corelate îndeaproape și cu reformele convenite în contextul operațiunilor de sprijin bugetar ale UE și al acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător.

Context

Asistența macrofinanciară este un instrument excepțional al UE de răspuns în caz de criză de care dispun țările partenere din vecinătatea UE. El este complementar asistenței oferite de FMI. Împrumuturile AMF sunt finanțate prin împrumuturi realizate de UE pe piețele de capital. Fondurile sunt apoi date cu împrumut, în condiții financiare similare, țărilor beneficiare. Granturile AMF provin de la bugetul UE.

Asistența AMF este menită să completeze un nou program, care a fost aprobat de Consiliul de administrație al FMI la 7 noiembrie 2016 și asupra căruia Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional (FMI) au ajuns la un acord.

O asistență macrofinanciară anterioară acordată Republicii Moldova, în valoare de 90 de milioane EUR, integral sub formă de granturi, a fost pusă în aplicare cu succes în perioada 2010-2012. Noua asistență ar urma să fie plătită în trei tranșe în 2017 și 2018.

sursa: www.europa.eu
PC: EEA Grants