Sprijin privind evaluarea impactului de reglementare

Sursa primară:www.dcfta.md

Raportul se referă la modul în care poate fi pusă în aplicare o mai bună evaluare a impactului de reglementare (RIA) pentru întreprinderile din Republica Moldova. Prezentul raport se concentrează asupra a patru probleme majore care au fost identificate de către beneficiar ca aspecte care urmează să fie îmbunătățite în continuare: Cum se poate simplifica mai bine procesul RIA între ministere; încorporarea procesului RIA într-o agendă cu o mai bună legiferare; cum poate fi depășită lipsa de date cuprinzătoare; cadru instituțional pentru o mai bună reglementare.