SUPORT PENTRU IMPLEMENTAREA DCFTA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Exporturile Republicii Moldova către țările Uniunii Europene au deținut o cotă de peste 65% din totalul de exporturi în 2016

Exporturile Republicii Moldova către țările Uniunii Europene au deținut o cotă de peste 65% din totalul de exporturi în 2016

În 2016 exporturile de mărfuri pe piața Uniunii Europene (UE-28) au însumat 1332,4 milioane USD, (cu 9,4% mai mult față de anul 2015), ceea ce presupune o pondere de 65,1% în totalul exporturilor ț...
Contacte:Tina Golfi, liderul de echipă al proiectului DCFTAPiața Marii Adunări Naționale 1
MD-2033, Chișinău, Republica Moldova
Ministerul Economiei, oficiile 369-370
Telefon: + 373 (22) 250 549; + 373 (22) 250 664
E-mail: project@dcfta.md