Barierele tehnice în calea comerțului în contextul DCFTA

  • Anul: 2019
  • Organizația:
  • Rubrica:DCFTA
  • Limba:Română, Русский
  • Pagini:14
  • Autor:DCFTA

Sursa primară:

Concomitent cu eliminarea taxelor vamale în cadrul DCFTA (Acordul de Liber Schimb semnat în 2014 între Uniunea Europeană și Republica Moldova), impactul cerințelor tehnice asupra comerțului devine tot mai important. Termenul „bariere tehnice în calea comerțului" (TBT) se referă la reglementările tehnice obligatorii și standardele voluntare care definesc caracteristicile specifice pe care un produs trebuie să le aibă, cum ar fi dimensiunea, forma, designul, etichetarea, marcarea, ambalarea, funcționalitatea sau performanța. Procedurile de evaluare a conformității care sunt utilizate pentru a verifica și a demonstra dacă un produs respectă aceste cerințe sunt de asemenea acoperite de definiția TBT.