Rezumatul sectorului de piață străină - mobila în Franța

Sursa primară:www.gfa-dcfta.md

Studiul cercetează sectorul de piață destinat mobilei din Franța, precum și tendințele și perspectivele acesteia, descrie obiceiurile de consum, mărimea sectorului și dinamica acestuia, subliniază cerințele de calitate și proceduri și dezvăluie oportunitățile pieței de mobilă oferite exportatorilor moldoveni în contextul DCFTA.