Regulile de origine a mărfurilor pentru comerțul cu Uniunea Europeană

  • Anul: 2019
  • Organizația:
  • Rubrica:Ghiduri
  • Limba:Română, Русский
  • Pagini:13
  • Autor:

Sursa primară:

Prezentul Ghid oferă informații despre regulile de origine preferențiale aplicabile în comerțul dintre RM și UE, conform DCFTA, și cuprinde date despre cadrul normativ, referințe la surse on-line cu informații ce clarifică aplicarea procedurilor de confirmare a originii precum și procedura de vămuire. De asemenea în Ghid sunt expuse recomandări ce vor acorda sprijin producătorilor și exportatorilor să se conformeze cerințelor regulilor de origine preferențiale și simplifica procedurile de perfectare a actelor la export.

Pentru o mai bună înțelegere a procesului de determinare a originii mărfurilor, Ghidul oferă mai multe exemple care reflectă specificul criteriilor de origine și explică modul de utilizare a legislației. Aceste exemple sunt prezentate doar în scopul exemplificării unor reguli, și nu neapărat coincid cu situațiile punctuale.