Raportul privind realizarea Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare (martie – iulie 2016).

Sursa primară:www.mfa.gov.md

Foaia de parcurs privind agenda de reforme prioritare este un document politic agreat în martie curent la nivel de Guvern şi Parlament pentru resetarea proceselor de reformare a unor sectoare-cheie pentru buna funcţionare a Statului, pornind de la recomandările enunţate în Concluziile Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene din 15 februarie 2016, dar şi ale altor parteneri de dezvoltare şi societatea civilă din Republica Moldova.