Proiect UE nou “Sprijin pentru procesul ZLSAC în Republica Moldova” lansat de către Delegația UE în Republica Moldova și Ministerul Economiei

Delegația Uniunii Europene (EUD) în Republica Moldova, în colaborare cu Ministerul Economiei al Republicii Moldova, a lansat un nou proiect finanțat de UE, intitulat "Sprijin pentru procesul ZLSAC în Republica Moldova” (DCFTA Project).

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini procesul de implementare a ZLSAC în Republica Moldova prin consolidarea capacităților sectoarelor public și privat în procesele de proiectare și selectare a politicilor, armonizare legislativă, coordonare, implementare, comunicare, monitorizare și evaluare a politicilor.

Seminarul de lansare s-a desfășurat în clădirea Guvernului și au participat 45 de reprezentanți ai ministerelor de resort, Băncii Naționale a Moldovei, 11 agenții de stat și ai altor donatori și părți cointeresate.

În discursul său de deschidere, vicepremierul Valeriu Lazăr a subliniat determinarea Guvernului Republicii Moldova de a se integra în Piața UE și decizia Guvernului de a accelera procesul de semnare a DCFTA, care este un pas important spre creșterea competitivității, creșterea economică și ocuparea forței de muncă în țară.

ES Pirkka Tapiola, Șeful Delegației UE în Republica Moldova, a reiterat sprijinul UE față de modernizarea economiei și a instituțiilor din Republica Moldova. "Obiectivul UE", a argumentat el, "este de a promova stabilitatea, prosperitatea, creșterea și democrația în Moldova și în vecinătatea noastră, nu de a cuceri piața Moldovei". El a anunțat că UE este în proces de extindere a programului de asistență pentru Republica Moldova, în scopul facilitării implementării ZLSAC, în valoare de 30 de milioane de euro și a subliniat că semnarea DCFTA nu împiedică Guvernul Republicii Moldova de a participa la alte acorduri comerciale cu partenerii din afara UE.

Dna Inga Ionesii, Director al Ministerului Economiei al Republicii Moldova, a subliniat sarcinile următoare care presupun finalizarea planului de acțiune Implementarea ZLSAC și adoptarea a aproximativ 300 de directive UE, și a salutat sprijinul Proiectului și UE în acordarea de asistență Ministerului Economiei în coordonarea și implementarea ZLSAC cât mai eficient posibil.

Dna Speranța Olaru, Manager de Proiect din partea Delegației UE, a reafirmat prioritatea UE de a sprijini Guvernul Republicii Moldova în implementarea ZLSAC și a subliniat necesitatea de sinergii și colaborării în toate proiectele finanțate de UE, solicitând echipa de proiect să acționeze ca un Secretariat de Coordonare.

Dr. Nikos Economou, Team Leader a Proiectului DCFTA, a prezentat dispozițiile generale și sectoriale privind ZLSAC și graficul preconizat pentru implementarea acestora, precum și prioritățile Proiectului, care includ asistență în analiza politicilor, armonizarea legislativă, precum și comunicarea și sensibilizarea opiniei publice.

Beneficiarii direcți ai proiectului de implementare ZLSAC includ Ministerul Economiei, responsabil de coordonare generală și monitorizare, alte ministere și agenții de stat responsabile de implementarea ZLSAC în anumite domenii politice, sectorul privat, de afaceri și organizațiile societății civile care sunt principalele părți interesate, de asemenia comunitățile academice și de cercetare.