Linii directoare privind aproximarea legislativă

Sursa primară:www.dcfta.md

Acest ghid explică provocarea de armonizare a legislației în ceea ce privește cerințele speciale pentru factorii de drept în temeiul Acordului de Asociere între Uniunea Europeană (UE) și Republica Moldova. Accentul va fi pus pe titlul V din Acord, privind comerțul și aspectele legate de comerț.