Implementarea DCFTA în Republica Moldova a fost discutată în cadrul celei de-a treia reuniune de coordonare a donatorilor

Implementarea DCFTA în Republica Moldova a fost discutată în cadrul celei de-a treia reuniune de coordonare a donatorilor
Sursa foto: DCFTA.MD

Cea de-a treia reuniune de coordonare a donatorilor și a proiectelor de implementare DCFTA în Republica Moldova a avut loc la data de 17 septembrie 2015. Evenimentul, care reprezintă o continuare ale altor două reuniuni de coordonare a donatorilor, a fost convocat de către Ministerul Economiei al Republicii Moldova și organizat de către proiectul finanțat de UE "Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova" (proiect DCFTA).

Scopul întâlnirii a fost de a discuta și face schimb de opinii cu privire la provocările și nevoile donatorilor pentru a sprijini în continuare procesul de implementare DCFTA în Republica Moldova, atât din perspectiva donatorilor, precum și din punctul de vedere al proiectelor.

Dl Octavian Calmâc, Viceministrul Economiei, a menționat că DCFTA este o prioritate de top pentru întreaga țară și punerea sa în aplicare necesită o coordonare a tuturor eforturilor, astfel încât politicile să fie implementate în timp util, iar resursele disponibile să fie canalizate eficient în direcțiile unde se simte nevoia cea mai acută.

Doamna Speranta Olaru, Manager de proiecte în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a mulțumit tuturor donatorilor și proiectelor pentru asistența acordată în implementarea DCFTA. Aceasta a subliniat necesitatea de a contura mai bine domeniile acoperite de DCFTA și susținute de către proiectele și programele de asistență ale donatorilor și identificarea acelor domenii care vor necesita asistența donatorilor în viitor.

În acest sens, domnul Apostolos Papaphilippou și doamna Silvia Moșneaga, din partea proiectului DCFTA, au oferit o prezentare privind timpul și conținutul proceselor de coordonare a donatorilor în vederea implementării DCFTA. De asemenea, a mai fost prezentat un compendiu de programe și proiecte de sprijin în implementarea DCFTA în Republica Moldova pentru o mai bună coordonare a donatorilor.

În cadrul întâlnirii, reprezentanții donatorilor și de proiect au făcut comentarii și sugestii cu privire la nevoile și provocările în coordonare, cu scopul de a asigura cooperarea viitoare și un dialog eficient între toate părțile interesate. În special, cum pot fi maximizate sinergiile și complementaritățile între donatori și cum pot fi minimizate în timp zonele de suprapunere a domeniilor.

Obiectivul general al proiectului DCFTA este de a sprijini procesul de implementare DCFTA în Republica Moldova prin sporirea capacităților părților interesate publice și private pentru elaborarea politicilor și selecției, armonizarea legislației, coordonare, comunicare, monitorizare și evaluare. Durata proiectului: 1 decembrie 2013 – 30 noiembrie 2015.