Donatorii Republicii Moldova s-au întrunit pentru a-și coordona asistența oferită pentru implementarea agendei DCFTA.

Donatorii Republicii Moldova s-au întrunit pentru a-și coordona asistența oferită pentru implementarea agendei DCFTA.
Sursa foto: DCFTA.MD

O reuniune a donatorilor privind implementarea prevederilor DCFTA prin intermediul proiectelor de finanțare a avut loc la 17 iunie, 2014, la Chișinău. Evenimentul a fost organizat de Proiectul Uniunii Europene „Suport în implementarea ZLSAC” în parteneriat cu Ministerul Economiei, responsabil de coordonarea și monitorizarea procesului de creare a ZLSAC, întrunind reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale, partenerilor de dezvoltare, organizațiilor internaționale și misiunilor diplomatice din țara noastră. La eveniment a participat viceministrul Economiei, Octavian Calmâc, reprezentanți ai Delegației UE, USAID/BRITE, Fundației Est Europene, BERD, IFC, OSCE, FAO, GTZ, IOM, MIEPO ș.a.

În cadrul reuniunii, reprezentanții Proiectului „Suport în implementarea ZLSAC” au făcut o prezentare a principalelor domenii reflectate în Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv (DCFTA), care necesită finanțare din partea donatorilor. Totodată, participanții au susținut necesitatea dezvoltării unei rețele de coordonare și monitorizare a asistenței oferite de donatori pentru impelmentarea agendei ZLSAC.

Menționăm că Proiectul Uniunii Europene „Suport în implementarea ZLSAC” a fost lansat în luna martie, 2014, și are drept scop acordarea asistenței Guvernului în procesul de implementare a ZLSAC prin sporirea capacităților Ministerului Economiei și a altor instituții relevante în domeniul elaborării și selectării politicilor, a armonizării legislației, coordonării, implementării, comunicării, monitorizării și evaluării.