DECIZIA NR. 1/2016 A SUBCOMITETULUI PENTRU MĂSURI SANITARE ȘI FITOSANITARE UE-REPUBLICA MOLDOVA din 1 iunie 2016 de modificare a anexei XXIV-B la Acordul de asociere [2016/1074]

Sursa primară:www.eur-lex.europa.eu

Prezenta decizie adoptă anexa XXIV-B din Acordul de Asociere care enumeră actele UE în ceea ce privește măsurile sanitare, fitosanitare și bunăstarea animalelor pe care Moldova trebuie să le armonizeze la legislația națională și stabilește termenul limită de aproximare pentru fiecare act al UE. 
Prezenta decizie a intrat în vigoare la 1 iunie în 2016.

JO L 178, 2.7.2016, p. 28-48