Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)

Sursa primară:www.eeas.europa.eu

Acest document conține date cu privire la asistența acordată Republicii Moldova de către UE.