Atelierul de lucru „Elaborarea, redactarea juridică și armonizarea cadrului legal național la cel european”

Atelierul de lucru „Elaborarea, redactarea juridică și armonizarea cadrului legal național la cel european”
Sursa foto: DCFTA.MD

La 10-11 martie a avut loc atelierul de lucru „Elaborarea, redactarea juridică și armonizarea cadrului legal național la cel european”. Evenimentul a fost organizat de către proiectul finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Proiectul DCFTA).

Aproximativ 20 de participanți din cadrul Ministerului Economiei, responsabili de elaborarea legilor și de armonizarea legislației Republicii Moldova cu Regulamentele și Directivele UE, au participat la acest workshop (inclusiv reprezentanți ai Direcției Energie, Infrastructura calității, Supravegherea Pieții, Comerțului electronic și Unitatea DCFTA).

Atelierul de lucru a fost condus de Ralf Juelich, Expert Legal internațional al proiectului DCFTA. În prima zi a workshop-ului, dl Juelich a prezentat conceptele relevante din legislația UE, a făcut o introducere despre utilizarea termenilor legali, dar și o scurtă trecere în revistă a procesului de armonizare a legislației UE. În acest context, el a făcut și o demonstrație practică în ceea ce privește procesul de elaborare a legii, care a inclus aspecte legate de dezvoltarea unui concept juridic, elementele necesare etapelor pregătitoare pentru elaborarea legii și diferitele etape ale procesului legislativ.

În cea de-a doua zi a workshop-ului, dl Juelich a prezentat standardele statului de drept, structura legilor și esența actului juridic și al dispozițiilor finale. Expertul a închis atelierul cu o notă practică privind redactarea juridică, limbajul juridic și cerințele speciale de armonizare legislativă a DCFTA.

Găsești atașată mai jos prezentarea din cadrul evenimentului: