Aranjările privind coordonarea integrării europene în țările care implementează Acordul de Asociere/DCFTA: Georgia, Moldova, Ucraina

Sursa primară:www.eceap.eu

Aceast studiu urmărește să evidențieze caracteristicile cheie ale proceselor de integrare europeană din Georgia, Moldova și Ucraina. Sunt descrise aspectele specifice ale sistemului fiecărei țări, sunt evidențiate punctele forte și provocările pentru toate cele trei țări și furnizate o serie de recomandări pentru dezvoltarea sistemului în viitor.