A fost lansată platforma informațională www.dcfta.md

A fost lansată platforma informațională www.dcfta.md
Sursa foto: DCFTA.MD

La data de 14 iulie a avut loc evenimentul de lansare a website-ului www.dcfta.md. Acest eveniment a fost organizat de proiectul finanțat de către UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova”, în cooperare cu Ministerul Economiei.

Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Dl Pirkka Tapiola, a subliniat necesitatea acestei platforme informaționale, așa cum această pagină web va contribui la componenta comunicațională a DCFTA, oferind acces la informația relevantă pentru instituțiile de profil, comunitatea de afaceri, dar și publicul larg din Republica Moldova. De asemenea, el a declarat că va fi un instrument important pentru furnizarea de informații practice cu privire la DCFTA și oportunitățile sale.

Viceministrul Economiei, Dl Valeriu Triboi, a evidențiat valoarea pe care o are website-ul pentru punerea în aplicare generală a DCFTA și impactul acestuia asupra sectorului privat și mediului de afaceri.

Liderul de echipă al proiectului DCFTA, Dna Tina Golfi, a punctat că www.dcfta.md își propune să devină o sursă unică de informații cu privire la implementarea DCFTA, ceea ce va asigura un dialog între instituțiile beneficiare, mass-media și a populației.

Aceasta pagină web este concepută pentru a oferi un instrument de comunicare clar și direct între părțile interesate relevante, partenerii implementatori, și cel mai important – reprezentanților mediului de afaceri din Republica Moldova.

Găsești atașată mai jos prezentarea din cadrul evenimentului: