ZLSAC Facilități pentru IMM-uri: Fişă Informativă

Sursa primară:www.europa.eu

Facilitatea DCFTA pentru IMM-uri este o parte integrantă a inițiativei emblematice pentru IMM-uri, o inițiativă regională amplă a UE, care își propune să ofere sprijin pentru IMM-uri în cadrul Parteneriatului Estic cu scopul de a le ajuta să răspundă provocărilor.