Workshop cu referire la directivele UE privind dreptul societăților

Workshop cu referire la directivele UE privind dreptul societăților
Sursa foto: DCFTA.MD

La data de 28 martie 2017 a fost organizat un workshop pentru Camera Înregistrării de Stat care s-a axat pe revizuirea Directivei UE 2009/101 ce vizează informațiile care ar trebui să fie făcute publice de către societățile cu răspundere limitată. Scopul acestei directive UE este de a enumera garanțiile care sunt necesare unor astfel de companii cu scopul de a proteja interesele membrilor societății și părților terțe.

Expertul juridic internațional, doamna Dace Luters-Thuemmel, a prezentat care sunt cerințele acestei directive UE și a discutat prevederile legate de principalele legi moldovenești relevante legate de aceste cerințe (Codul Civil, Legea privind înregistrarea de stat a întreprinderilor și organizațiilor, companiilor, Legea privind societățile cu răspundere limitată și Legea cu privire la societățile pe acțiuni). Ea a identificat, de asemenea, alte legi din Moldova care ar trebui să fie verificate în raport cu cerințele acestei directive UE. Participanții au discutat în mod activ despre diversele cerințe specifice din această directivă și au explicat procesul de înregistrare a companiilor din Moldova.

Directiva UE 2009/101 impune societăților comerciale cu răspundere limitată să dezvăluie documente și informații specifice care trebuie să fie înregistrate într-un registru central de stat. Modificările în aceste documente și informații trebuie să fie înregistrate în registrul central de stat și făcute publice în termenii limită specificați. De asemenea, această directivă prevede că o instanță de judecată va anula o societate în cazul în care există situații specifice, precum nerespectarea prevederilor legislației naționale privind cuantumul minim al capitalului care urmează să fie achitat.

Implementarea cerințelor Directivei UE 2009/101 este una dintre obligațiile prevăzute în Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Camera Înregistrării de Stat a inclus cele mai multe dintre aceste cerințe în Legea privind înregistrarea de stat a companiilor.

Acest workshop a fost organizat de proiectul finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova“.