Sinteza Raportului de Progres privind Implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană