Seminar privind regulile de origine preferențiale și dovezile lor organizat în Republica Moldova

Seminar privind regulile de origine preferențiale și dovezile lor organizat în Republica Moldova
Sursa foto: DCFTA.MD

La 3-4 decembrie a avut loc seminarul privind regulile de origine preferențiale și dovezile lor. Acest eveniment a fost organizat în colaborare cu proiectul finanțat de UE "Suport pentru procesul ZLSAC în Republica Moldova" (DCFTA project). La eveniment au fost prezenți mai mult de 50 de participanți, reprezentând entitățile guvernamentale centrale din Republica Moldova (spre exemplu: Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Serviciul Vamal, Camera de Comerț și Industrie), Comisia Europeană, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, agenți economici, asociații de afaceri, precum și experți vamali delegați din Georgia și Ucraina

Scopul întâlnirii a fost tratarea aspectului "reguli de origine" a ZLSAC și Măsurilor Comerciale Autonome dintre UE și Georgia, Moldova și Ucraina. Întrunirea va contribui la respectarea standardelor UE în materie de origini preferențiale de către autoritățile vamale. Participanții au avut ocazia să facă schimb de cunoștințe și de a discuta probleme care pot apărea în aplicarea normelor preferențiale de origine.

În prima zi a seminarului, Guillaume Dorey, Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală, a prezentat o imagine de ansamblu cu privire la regulile de origine care intră sub incidența principiilor și instrumente utile relevante domeniului respectiv. Export Helpdesk (Serviciul de asistență în export) a fost introdus ca un portal comun de a informare cu privire la tarifele, cerințele, regimul preferențial, cotele și statisticile UE relevante domeniului de afaceri.

Anna Folkesson, Atașat Vamal din Suedia, a subliniat importanța de a avea un cadru pentru schimburile preferențiale dintre UE cu Georgia, Moldova și Ucraina. În mod special, prezentarea a subliniat consecințele negative pe care diferitele acorduri de liber schimb le-ar putea genera și a concluzionat semnificația introducerii Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene.

Jacek Kroczynski, Expert în cadrul Departamentului pentru Politica Vamală a Ministerului de Finanțe al Poloniei, a făcut o introducere generală în ZLSAC și acordul ATM. O atenție deosebită a fost acordată modului în care acestea ar avea impact asupra situației economice din Republica Moldova, Ucraina și Georgia.

A doua zi a seminarului a fost găzduită de Roger Teney, Expert Fiscal pe Vamă și Accize a Ministerului de Finanțe din Belgia, care a efectuat o demonstrație practică privind dovezile de origine, în special procedura de control. Jacek Kroczynski a încheiat seminarul pe o notă practică cu o prezentare privind procedura de eliberare a mărfurilor EUR.1 și statutul de exportator autorizat (exportatori UE).

Găsești atașate mai jos prezentările din cadrul evenimentului: