Republica Moldova – o piață cu un mediu concurențial sănătos