Raport privind progresele înregistrate subsecvent Concluziilor Consiliului privind cooperarea vamală cu țările din vecinătatea estică

Sursa primară:www.eur-lex.europa.eu

Scopul prezentului document este de a evalua progresele realizate în ceea ce privește domeniile prioritare identificate de Consiliul Uniunii Europene în „Concluziile Consiliului privind progresele înregistrate în ceea ce privește cooperarea vamală cu țările din vecinătatea estică” (denumite în continuare „concluziile Consiliului”), adoptate în cadrul Consiliului Afaceri Economice și Financiare, reunit la Bruxelles la 28 ianuarie 2014. Documentul prezintă o actualizare privind relațiile cu partenerii estici și cu Rusia de la ultimul raport al Comisiei privind progresele înregistrate subsecvent Concluziilor Consiliului privind cooperarea vamală cu țările din vecinătatea estică.