Publicații

Aceste publicații au fost elaborate de proiectul finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova”. Le puteți descărca cu un click pe titlul documentului sau le puteți utiliza online.

1. Rezumatele sectoarelor comerciale = Краткая Информация по Торговому Сектору = Trade Sector Briefs / Proiectul „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova“.- Chișinău.- 2016.- 34 p.

2. Compendiul programelor și proiectelor de sprijin în implementarea DCFTA în Republica Moldova = Сборник программ и проектов поддерживающих осуществление DCFTA в Молдове = Directory of DCFTA-related Support Programmes and Projects in the Republic of Moldova / Proiectul „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova“.- Chișinău.- 2015.- 59 p.


3. Rezumatele sectoarelor comerciale = Краткая Информация по Торговому Сектору = Trade Sector Briefs / Proiectul „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova“.- Chișinău.- 2015.- 37 p.

4. Problemele cheie ale climatului de afaceri care afectează dezvoltarea sectorului privat = Key Business Climate Issues Affecting Private Sector Development/ Proiectul „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova“.- Chișinău.- 2016

 

1. REZUMATELE SECTOARELOR COMERCIALE.- Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova.- Chișinău.- 2016.- 34 p.

P
ublicație disponibilă în limba engleză.

Selecția sectoarelor comerciale din 2016 cuprinde cinci domenii: 1) agricultura, 2) finanțare, servicii bancare și asigurări, 3) tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), 4) sectorul energetic și 5) industria de automobile. Aceste sectoare au fost selectate având în vedere impactul acestora asupra fluxurilor comerciale și economice globale, dar și evoluția și intensitatea schimbărilor care au loc pe parcursul ultimului an în aceste domenii.

Din cauza faptului că despre anumite sectoare s-a scris în ediția anterioară a publicației Rezumatele Sectoarelor Comerciale din 2015, anumită informație va apărea repetat. Totuși, pentru această recentă analiză au fost colectate noi informații cu privire la tendințele și evoluțiile pe piață din 2016, au fost actualizate informațiile deja existente, dar s-au propus și recomandări.

 

2. COMPENDIUL DE PROGRAME ȘI PROIECTE DE SPRIJIN ÎN IMPLEMENTAREA DCFTA.- Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova.- Chișinău.- 2015.- 59 p.

P
ublicație disponibilă în limba engleză.

 

„Compendiul programelor și proiectelor de sprijin în implementarea DCFTA în Republica Moldova” a fost conceput pentru a sprijini procesul de implementare DCFTA și pentru o mai bună coordonare a donatorilor.Compendiul poate fi folosit și ca un instrument util pentru a maximiza sinergiile și complementaritățile între donatori și minimiza în timp zonele de suprapunere a domeniilor acoperite de DCFTA.

Publicația va fi actualizată și revizuită periodic cu informații referitoare la toți donatorii care sprijină implementarea DCFTA în Republica Moldova.

 

 


3. REZUMATELE SECTOARELOR COMERCIALE.- Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova.- Chișinău.- 2015.- 37 p.

P
ublicație disponibilă în limba română, engleză și rusă.

În ultimii ani, cooperarea dintre UE și Republica Moldova a crescut substanțial, atât din punct de vedere financiar, cât și în ceea ce privește modul cooperării. Relațiile comerciale dintre UE și Republica Moldova reprezintă mai ales un factor important în creșterea economică a țării, așa cum UE a devenit treptat principalul partener comercial al Republicii Moldova, atât pentru importuri, cât și pentru exporturi.

Această serie de rezumate ale sectoarelor comerciale își propune să contribuie activ la dezvoltarea și difuzarea cunoștințelor cu privire la rolul Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) pentru Republica Moldova odată cu punerea în aplicare al Acordului de Asociere (AA). Publicația oferă o imagine de ansamblu asupra sectoarelor comerciale cheie ale economiei Republicii Moldova: (1) Agricultură, (2) Servicii de Finantare, Bănci și Asigurări, (3) Indicații Geografice, (4) Concurența și Ajutorul de Stat și (5) Industria Ușoară. Aceste rezumate oferă oricărui cititor posibilitatea să înțeleagă evoluția și tendințele existente în economia moldovenească, precum și măsurile necesare pentru îmbunătățirea unui anumit sector.

Publicația a apărut în urma cooperării dintre Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Asociația Businessului European (EBA) din Moldova și proiectul finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova”.

 

4. PROBLEMELE CHEIE ALE CLIMATULUI DE AFACERI CARE AFECTEAZĂ DEZVOLTAREA SECTORULUI PRIVAT/ Proiectul „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova“.- Chișinău.- 2016

Publicație disponibilă în limba română și engleză.

Publicația cuprinde principalele probleme care afectează dezvoltarea sectorului privat și climatul de afaceri și a apărut în urma cooperării dintre Asociația Businessului European (EBA) din Moldova și proiectul finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova”.