Prima reuniune a Subcomitetului RM-UE pentru cooperare economică și alte tipuri de cooperare sectorială s-a reunit la Chișinău

Prima reuniune a Subcomitetului RM-UE pentru cooperare economică și alte tipuri de cooperare sectorială s-a reunit la Chișinău
Sursa foto: DCFTA.MD

Prima reuniune a Subcomitetului RM-UE pentru cooperare economică și alte tipuri de cooperare sectorială a avut loc astăzi și a fost organizată de Ministerul Economiei. Reuniunea a fost co-prezidată de viceministrul Economiei Octavian Calmîc și Dirk Lenaerts, Șeful sectorului pentru asistență macro-financiară, Unitatea pentru țările din vecinătatea UE, Direcţia Generală Afaceri Economice şi Financiare din cadrul Comisiei Europene.

Conform agendei, părțile au avut un schimb de opinii despre situația macroeconomică din Republica Moldova și cea din UE, despre perspectivele de accelerare a cooperării bilaterale în contextul implementării reformelor ce derivă din DCFTA, despre politica fiscală, monetară a Republicii Moldova, evoluțiile privind inflația și balanța de plăți, managementul finanțelor publice (auditul extern, achiziții publice, reforma administrației publice), cooperarea în domeniul statisticii, precum și posibilitatea acordării asistenței financiare în cadrul programului de suport bugetar al UE.

De asemenea, la reuniune, părțile au convenit să identifice împreună soluții pentru redresarea situației financiar-bancare din Republica Moldova. În acest sens, reprezentanții Comisiei Europene au reiterat disponibilitatea sa pentru acordarea de asistență financiară și expertiză tehnică pentru dezvoltarea și modernizarea Republicii Moldova, după ce va fi semnat un acord cu FMI.

Partea moldovenească a prezentat progresele înregistrate în ceea ce privește adoptarea de noi acte legislative și normative în domenii precum achizițiile publice, piața de capital, asigurarea unei protecții eficiente a investitorilor și consumatorilor ş.a. Totodată, partea moldovenească a subliniat importanța demarării procesului de preluare a standardelor internaționale de către Banca Națională a Moldovei, ceea ce ar permite consolidarea capacităților sale de reglementare și supraveghere în sectorul bancar, și astfel, reducerea riscurilor financiare ale sistemului.

Menționăm că reuniunea Subcomitetului a fost precedată de o videoconferință RM-UE, organizată ieri la sediul Delegației UE din Moldova. În cadrul acesteia, părțile au discutat despre asigurarea stabilității financiare în Moldova, ce reprezintă o condiție pentru acordarea asistenței financiare de către Comisia Europeană. Un alt subiect al agendei a fost implementarea prevederilor Acordului de Asociere ce țin de măsurile antifraudă și control ale fondurilor UE și cooperarea instituțiilor de resort din Moldova cu OLAF (Oficiul European de Luptă Antifraudă).


Sursa: www.mec.gov.md